wijkraad Reeshof Tilburg

Wijkraad Reeshof

De wijkraad Reeshof is een vrijwilligersorganisatie, een stichting. De officiële naam is ‘Stichting Wijkraad Reeshof’. De stichting bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in Reeshof en de leefbaarheid in de wijk. Zij streven ernaar, dat mensen zich in Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten in en rond het wijkcentrum Heyhoef, samen met een groot aantal vrijwilligers en samenwerkingspartners. In samenwerking met professionals wil de wijkraad bouwen aan een goede sociale infrastructuur.

Daarnaast benadert de wijkraad op een constructieve wijze de gemeentelijke overheid en de politieke partijen met adviezen en opbouwende kritiek over bevredigende situaties en onbevredigde situaties of nieuwe plannen in stadsdeel Reeshof.

Contact: info@wijkraadreeshof.nl

Reeshof Cultuurt
Vanaf 2012 ontvangt Wijkraad Reeshof een subsidie om culturele activiteiten in de Reeshof te bevorderen. Hiervoor is de commissie ‘’Reeshof Cultuurt” samengesteld die de behoefte inventariseert, aanvragen behandelt en nieuwe ideeën probeert te ontplooien. Met deze subsidie worden leuke activiteiten gesubsidieerd

Meer info: www.reeshofcultuurt.nl

Verrijk je Wijk
Voor een plan, waarvan u vindt dat het de buurt ten goede komt, kunt u subsidie aanvragen. Verrijk je wijk wordt gefinancierd door de Gemeente en de wijkraad bepaald of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

Aanvraagformulieren kunt u afhalen bij:
– Stadswinkels Gemeente Tilburg
– Wijk- en buurtcentra
– Vestigingen openbare Bibliotheek
– ContourdeTwern Tilburg
– Invulformulier op www.verrijkjewijk.nl

Meer informatie: www.verrijkjewijk.nl

wijkraad Reeshof Tilburg