Wijkcentrum

Op dit moment telt stadsdeel Reeshof één wijkcentrum: Heyhoef en één ontmoetingsruimte:  De Driehoek.

Wijkcentrum Heyhoef
Kerkenbosplaats 1
5043 RX Tilburg
013 – 5728383
                                                    De Driehoek (in de Reyshoeve passage)
Gendringenlaan 179
5043 LX Tilburg
013 – 5717806

Wijkcentrum Heyhoef

Openingstijden
Het wijkcentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 23.00 uur. Incidenteel is het wijkcentrum ook in het weekend geopend. Dit gaat in overleg met de zakelijk leider.

Receptie
Bij de hoofdingang van het wijkcentrum vindt u de receptie, geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Hier kunt u terecht voor informatie over activiteiten in het wijkcentrum en allerlei andere zaken betreffende Reeshof. Mocht u niemand aantreffen bij de receptie, kunt u met uw vragen naar de beheerders van het wijkcentrum gaan.

ContourdeTwern Team Reeshof

ContourdeTwernAls organisatie voor maatschappelijke diensten werkt ContourdeTwern samen met wijkorganisaties en gemeente Tilburg. Het heeft als kerntaak participatiebevordering van burgers. Dit doen ze door te werken met heldere producten en diensten zodat resultaten vooraf benoemd en achteraf verantwoord kunnen worden.

In het stadsdeel Reeshof vindt u, ContourdeTwern Team Reeshof, in Wijkcentrum Heyhoef en in de Driehoek of bij u in de straat. Of het nu gaat om sociaal culturele activiteiten voor jong en oud; of om de leefbaarheid te bevorderen; of om hulp bij huiswerk of administratie: U kunt altijd een beroep op hen doen!

Een gréép uit het werk:

  • Schoolloopbaanbegeleiding
  • Taaltraining in Nederlands
  • Sport voor ouderen en jongeren
  • Straatontmoetingen
  • Themagroepen
  • VrouwKindCentrum

Wijkcentrum Heyhoef
is de thuisbasis, daar bent u te gast. U kunt er activiteiten volgen of zomaar binnenlopen voor de lekkerste koffie van de stad. En u kunt er een ruimte huren, voor een heel jaar of gewoon voor één keer.
Geopend:
ma t/m vrij van 08.30 – 23.00 uur
Incidenteel is het wijkcentrum ook in het weekend geopend. Dit gaat in overleg met de zakelijke leider.

Activiteiten Wijkcentrum Heyhoef
infoheyhoef@contourdetwern.nl
www.contourdetwern.nl
www.r-newt.nl

Ontmoetingsruimte De Driehoek

Ontmoetingsruimte De Driehoek (in de Reyshoeve Passage)
Gendringenlaan 179
5043 LX Tilburg
013 – 5717806

Activiteiten Ontmoetingsruimte De Driehoek
petervandenbergh@contourdetwern.nl
www.contourdetwern.nl

Buurtpunt Gesworen Hoek

Buurtpunt Gesworen Hoek (complex Singelzicht)
Borculolaan 162
5043 ZV Tilburg
06 – 10540678

Het Buurtpunt is een centrale plek waar bewoners uit de Reeshof terechtkunnen met uiteenlopende vragen en/of ideeën. Verschillende organisaties werken er samen.

Buurtsport Reeshof
(Sportbedrijf Tilburg)
Organiseren naschoolse activiteiten voor
jongeren van 8 tot 21 jaar.

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IMWIedereen heeft wel eens problemen. Maar wat als de problemen u boven het hoofd groeien?
Als praten met familie, buren of vrienden niet helpt? Of wanneer u met niemand over uw problemen durft te praten? Dan kunt u altijd langskomen op één van de locaties van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) voor deskundige hulp. Zij zitten bij u in de buurt. Net zoals bij de huisarts kunt u bij hen zonder verwijsbriefje terecht. U wordt dan gratis geholpen. Zij zijn er voor iedereen. Voor u en uw kind. Want ook kinderen hebben zo hun problemen.
Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van de locaties vindt u op www.imwtilburg.org.
Wijkcentrum Heyhoef
Voor informatie, advies en hulp betreffende Kinderen & Scheiden kunt u terecht op het inloopspreekuur in Wijkcentrum Heyhoef in de Reeshof.

Scheiden is een beslissing die u niet zomaar neemt. De gevolgen van een scheiding zijn immers enorm groot: uw gezin valt uit elkaar, 1 huishouden wordt 2 huishoudens…
Kunt u die gevolgen niet overzien? Heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met Kinderen & Scheiden. Zij kunnen u op verschillende manieren helpen.
U kunt telefonisch contact met hen opnemen, een afspraak maken of terecht op het wekelijks spreekuur.

Kinderen & Scheiden
Wijkcentrum Heyhoef
Kerkbosplaats 1
5043 RX Tilburg
013 – 5952828
www.kinderenenscheiden.nl

Telefonisch spreekuur van 8.30 uur tot 13.00 uur.
Inloopspreekuur op woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur.