Wijk informatie:

Wijk Reeshof gelegen ten 2017 03 06 1629Westen van Tilburg , 8km van het centrum en 15 km van Breda, is een nieuwbouwwijk die inmiddels ruim 36 jaar bestaat. Aanvankelijk waren er slechts een paar duizend bewoners gepland. Het zijn er wat meer geworden. De bevolkingsaanwas in Tilburg moest gehuisvest worden, daarom groeide onze wijk uit tot zo’n 45.000 bewoners die het nu telt.

Focus op Reeshof (tot 2009 genaamd Reeshof-Info) heeft vanaf het begin van het ontstaan van de wijk Reeshof de bewoners op de hoogte gehouden van alles uit de wijk.

De infrastructuur en met name het wegennet bleef hierbij achter en is qua ontsluiting nog steeds gestoeld op de eerste deelwijken Gesworen Hoek en Huibeven. Deze worden omsloten door de rondwegen Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg, de Moerse Dreef, Heerenveldendreef en Huibevendreef. De meer westelijk gelegen wijken kregen afvoerwegen die aansluiten op de oorspronkelijke rondwegen.

De verdubbeling van de Bredaseweg en de aanleg van het Noord West tangent, ook wel Noordwestelijke randweg genoemd, moeten de gebruikelijke filevorming op spitstijden  in Reeshof drastisch doen afnemen. De gehele oplevering van de Noordwestelijke randweg vond overigens in 2012 plaats. Net zoals de late realisatie van het complete wegennet, is er ook een achterstand in gemeenschappelijke voorzieningen. Naast het wijkgebouw, 2 sporthallen, skatebaan, speeltuin, zwembad en drie winkelcentra, is er in de wijk dringend behoefte aan meer faciliteiten. Een meevaller is de beschikking over het Reeshofbos, gelegen tegen het spoor aan, wat een mooie plaats is om uit te waaien. Het daarentegen ‘kunstmatig’ aangelegde Reeshofpark moet nog flink groeien. Het Reeshofstation is in december 2003 opgeleverd.