Ouderen

Voor ouderen in Reeshof worden activiteiten georganiseerd door:

Ouderenadviseur en Ouderenwerk
ContourdeTwern
013 – 5728383

Katholieke Bond Ouderen (K.B.O.) Senioren
013 – 4680808
kbo@kboreeshof.nl

De Zonnebloem Tilburg-Reeshof
Eefje de Bont
Bergeijckstraat 3
06 – 21946745
eefjedebont@outlook.com