Wijkagenten

Team Wijkagenten Reeshof
In de Reeshof zijn momenteel de volgende wijkagenten actief

WijkagentenReeshof focusopreeshof

Van links naar rechts:
Diederik Naaijkens, Jaap Cuppens, Paul van Oort , Stijn Timmers en Jesper Lenderink

Om de werkzaamheden in de wijk te kunnen verrichten, maken de wijkagenten gebruik maken van de collega’s die aan het Cluster Reeshof zijn gekoppeld. Op deze wijze, kan er snel en doeltreffend worden ingezet op de aanpak van criminaliteit.

Leefbaarheid, Overlast/ zorg en Criminaliteit
De werkgebieden binnen een wijk, kun je verdelen in de gebieden: Leefbaarheid, overlast/zorg en Criminaliteit. De traditionele wijkagent was actief binnen al deze gebieden. De afgelopen jaren, zien we dat er vooral binnen de gebieden Leefbaarheid en Overlast/zorg veel is veranderd. Binnen deze twee gebieden zijn steeds meer partners actief.
Denk bijvoorbeeld o.a aan Jongerenwerk, Maatschappelijk werk, Bemoeizorg, Veilig Thuis, buurtbemiddeling, de gemeentelijke handhavers (boa’s) en de Jeugd toezichthouders, GGZ en nog vele andere partners. De gemeente Tilburg heeft de regie over deze twee werkgebieden.

Door deze ontwikkeling, is er voor de wijkagent steeds meer ruimte gekomen, om zich te richten op het werkgebied Criminaliteit, Criminaliteit is het voor de politie! Om de criminaliteit te bestrijden, is de samenwerking gevonden met de afdeling Handhaving en Toezicht van de Gemeente Tilburg. Criminelen worden strafrechtelijk aangepakt en woningen bestuursrechtelijk gesloten. Binnen de gebieden leefbaarheid en overlast, is de politie vooral actief om informatie in te winnen of te delen en als sterke arm voor de partners. Bij de buurtregie komen al deze werkgebieden bij elkaar en weten de genoemde professionals en politie elkaar te vinden.

Ondermijning en burgerparticipatie
De wijkagenten hebben allen als specialisatie ondermijning en burgerparticipatie. De contacten met de buurtpreventie, de wijkbewoners die zich actief inzetten voor de wijk, zijn van groot belang. Deze vorm van burgerparticipatie is niet meer weg te denken uit de Reeshof!

Jeugdwijkagent
Stijn Timmers heeft binnen de Reeshof een specifieke taak. Stijn is de jeugdwijkagent en heeft zich gespecialiseerd op het gebied van jeugd. Gezien deze dynamische doelgroep, beweegt Stijn zich op alle drie de werkgebieden. Op deze wijze heeft hij een sterke informatie positie, kent de jongeren en volgt de ontwikkelingen van zijn doelgroep. Stijn stemt zijn werkzaamheden met de Gemeente af, tijdens het jongerentafel overleg. Signalen op leefbaarheid overlast, worden door Jongerenwerk, R-Newt en de Jeugd Toezichthouders Tilburg opgepakt. Meldingen van ernstige overlast of strafbare feiten worden door Stijn opgepakt en binnen het politieteam Leijdal uitgezet, waarbij Halt en de Gemeente Tilburg een belangrijke partner zijn!

U kunt de wijkagenten bereiken via: cluster-4-reeshof.leijdal@politie.nl

Mocht u anoniem willen melden, dan via 0800-7000

 

Contact met de wijkagent:
Bezoekadres : Karel Boddenweg 9, 5044 EL Tilburg
Telefoon : 0900-8844
Twitter : @WA_Tilbwest01 of @WA_Tilbwest07
Webpagina : www.politie.nl
Emailadres : cluster-4-reeshof.leijdal@politie.nl