Rey’s Hof en wat er teruggevonden is

Hieronder vindt u een beknopte weergave van de historie van onze wijk Reeshof, en waarom hij deze naam meegekregen heeft.

4 reeshof historie 3

De Reys hof in 1787

Op het schilderij wat J. Vrijmoet in 1787 schilderde staan uiterst links schilder J. Vrijmoet, te paard stiefdochter Henriette van Breugel, Kaptein Rey, zijn echtgenote Eva Maria Burman, met stiefzoon Jan Festus van Breugel, tussen hen in oudste kleindochter (4 jaar) Eva Maria, uit het huwelijk van Mr. Caspar van Breugel en Mary Douglas het stel in de toegangspoort. Mary Douglas draagt haar jongste kind, Jan Festus (1 jaar) op de arm, terwijl haar 2e kind, Helena (3 jaar) op de voorgrond is afgebeeld. De overige 2 personen de schoffelaar en de jager recht vooraan behoren niet tot de familie. Om het huis heen liep een rechthoekige gracht en voor het woonhuis was een vijver van ca. 10 x10 meter met in het midden een eilandje van 4 bij 4 m.

Onze wijk Reeshof is zoals u kunt raden afkomstig van Rey’s hof. In mei 2002 hebben medewerkers van Bilan naspeuringen gedaan in het Reeshofpark. Hierbij is ook een authentieke waterput blootgelegd.

5 reeshof historie 1

Waterput Rey’s hof

Naast de waterput waren er ook voldoende stenen her en der terug te vinden van de voormalige hoeve. Een aantal van deze stenen heb ik thuis uitgestald, uit nostaligische overwegingen. Inmiddels is alles weer met een laag wit zand bedekt.

Geschiedenis in het kort

In april 1763 had van Hogendorp een contract afgesloten met Rey de (la) Carle om de schrale grond met een grootte van 253 lopensaten (253 x 50 roede x 33m) ca. 42 hectare te ontginnen. Het contract eindigde op 21 september 1767 door de verkoop van het grondgebied en de helft van de opstallen aan Rey. Ook in die tijd verworf Rey de Heerevelden een gebied ter grootte van 182 lopensaten, waardoor zijn totaal bezit op 72 hectare kwam. Het huis met erf dat bekend stond onder de naam Campen Hoeve of Heyhoef werd nu bekend onder de naam Rey’s hof. De ontginning van de schrale grond ging niet voorspoedig. Al snel moest hij vrijstelling aanvragen van alle lasten. Uiteindelijk nog geen twee weken na het uitbreken van de Franse revolutie op 27 juli 1789 verkocht Rey zijn landgoed en ging als kolonel terug naar het leger. Voor F 10.000,- werd zijn schoonzoon Jan de Rovere van Breugel eigenaar. Na nog diverse verkopen van het landgoed wordt in 1816 het herenhuis en de boerenwoning niet meer genoemd. Vermoedelijk zijn deze in die tijd afgebroken.

Curieus is de zoekwijze op internet naar de eigenaar van het originele schilderij van Rey’s hof door Vrijmoet. De directeur van Fontys Tilburg Drs. C.J.M Witteveen richtte in een fax een verzoek aan Francisco Tudela van Breugel Douglas in Peru. Deze naam had hij gevonden middels een zoektocht op internet. De betreffende persoon een voormalig minister van buitenlandse zaken van Peru, is een directe nazaat van Jan Festes van Breugel en Eva Maria Burman met wie kaptein Rey in 1767 trouwde. De naam van Breugel Douglas onstond door het huwelijk van baron Caspar van Breugel met Mary Douglas. Hij was genegen om een foto van het origineel op te sturen. Een foto hiervan is bovenin gepubliceerd.

Met dank aan schrijvers F. van den Biggelaar en C. Witteveen van “Rapport locatie onderzoek de Reijshof” in opdracht van Bilan in 1999.