Groot deel aangiftes in Nederland verdwijnt in prullenbak

0
64

Op 23 juni jl. maakte RTL Nieuws inzichtelijk dat een groot deel van de aangiftes in Nederland in de prullenbak verdwijnen. RTL Nieuws trekt deze conclusie op basis van onderzoek waarbij zij ruim 360.000 aangiftes onder de loep hebben genomen.

Het gaat dan om aangiftes die gedaan zijn tussen 1 april 2012 en 31 januari 2014 en het betreft ongeveer 27 verschillende soorten delicten die terugkomen in het computersysteem dat de politie hanteert voor de aangiftes. De politie heeft bij RTL Nieuws aangegeven ‘de cijfers ongeschikt te vinden om conclusies te trekken’. Opvallend, omdat het RTL Nieuws exact dezelfde cijfers gebruikt zoals de Minister van Veiligheid en Justitie doet. Hij verzekerde zelfs dat dit aangiftesysteem met deze methode betrouwbaar is. Via de website van RTL Nieuws is de situatie voor Tilburg inzichtelijk gemaakt. Hieruit komen cijfers die de VVD als verontrustend ervaart. In Tilburg gaat het om 6.258 aangiftes. Bij 1.948 onderzochte aangiftes is er een dader opgespoord maar bij 3.265 aangiftes is geen dader opgespoord en 1.038 aangiftes belanden in de prullenbak. De genoemde cijfers betekenen dat bij 31% van de aangiftes een dader wordt gevonden en Tilburg scoort daarmee slechter dan het landelijk gemiddelde, wat op 37% ligt. De VVD Tilburg vindt deze resultaten niet voldoende.

De VVD-fractie stelt derhalve de volgende schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013.

1. Is de burgemeester op de hoogte van dit onderzoek en herkent hij de genoemde cijfers die voor Tilburg worden genoemd? Graag voorzien van een toelichting.

2. Herkent de burgemeester dit cijfer en hoe duidt hij dit cijfer?

a. Zo ja, wat is de oorzaak dat Tilburg een dergelijk laag percentage heeft voor de opsporing van daders?

b. Zo ja, welke acties gaat de burgemeester ondernemen om het percentage van aangiftes waar een dader wordt opgespoord, te verhogen en binnen welke termijn worden de maatregelen ingezet?

c. Hoe gaat de burgemeester deze extra aanpak financieren?

d. Zo nee, wat is dan het werkelijke cijfer van opgespoorde daders naar aanleiding van een aangifte?

e. Zo nee, waarom is dit cijfer betrouwbaarder dan RTL Nieuws heeft gepresenteerd? RTL Nieuws trekt de conclusie dat in totaal van de 35.000 aangiften van woninginbraken er bijna 10.000 direct de prullenbak in verdwijnen omdat het onderzoek wordt gestopt vanwege te weinig rechercheurs. We beschouwen een woninginbraak als High Impact Crime omdat deze vorm van criminaliteit een grote impact heeft op slachtoffers. Het is voor de VVD Tilburg onverteerbaar wanneer dit in Tilburg ook het geval blijkt te zijn.

3. Hoe is deze situatie in Tilburg? Herkent de burgemeester dat het capaciteitstekort in de stad ook zijn sporen nalaat in het hierboven genoemde?

4. Kan de burgemeester bevestigen dat naar elke woninginbraak onderzoek wordt gedaan en dit tevens inzichtelijk te maken voor de andere als ‘HIC’ bestempelde criminaliteit?

5. Als de burgemeester dit niet kan bevestigen, hoe dienen wij dit te duiden in het licht van de richtlijn van het OM waarin staat dat naar elke aangifte van woninginbraak onderzoek moet worden ingesteld?

6. Hoe staan deze cijfers volgens de burgemeester in verhouding met de gewenste betrokkenheid van de burgers met betrekking tot veiligheid?

7. Is de burgemeester het met de VVD-fractie eens dat het op deze manier omgaan met aangiftes niet leidt tot betrokken burgers die zich serieus genomen voelen bij hun aangifte?

Namens de VVD-fractie,

Naomi de Kort