Voorbereiding bestemmingsplan Bedrijvenpark Charlotteoord e.o

0
56

Inloopavond op dinsdag 21 maart van 19 tot 20.30 uur
Voor het plangebied Bedrijvenpark Charlotteoord e.o. is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding.

Het bestemmingsplan is een actual isatie van delen van geldende bestemmingsplannen en bevat drie
ontwikkelingen:

1. Een optimalisatie van bestaande bedrijfskavels;
2. De realisatie van een bedrijfswoning en de vestiging van bedrijvigheid op het perceel Dongenseweg 63d;
3. Het mogelijk maken van een trainingslocatie voor politiehondenvereniging De Trouwe Held in het plangebied.

De gemeente nodigt u uit voor een inloopavond op:
Dinsdag 21 maart 2017
tussen 19 uur en 20.30 uur
Locatie: kantine in het oefencentrum van de brandweer
Adres: Pater Geurtjensweg 3
U kunt op deze avond binnenlopen om de plannen te bekijken. Medewerkers van de gemeente Tilburg en de
initiatiefnemers van de genoemde ontwikkelingen zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw vragen te
beantwoorden.

Vervolg
De reacties op de plannen worden verwerkt in een verslag dat onderdeel uitmaakt van het ontwerp
bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2017 ter visie gelegd en vanaf
dat moment kunt u uw standpunt ten opzichte van de plannen kenbaar maken. U ontvangt hierover meer
informatie via een bewonersbrief.