Bijna 800 klanten Ennatuurlijk krijgen onterecht geïnd geld terug

0
135

Jeroen Savelkouls jeroen.savelkouls@energeia.nl 07 maart 2017

BEST (Energeia) – Ennatuurlijk betaalt 749 klanten in de Tilburgse B-buurt te veel in rekening gebrachte kosten terug, in totaal enkele honderdduizenden euro’s. Dat zegt de warmteleverancier naar aanleiding van eigen onderzoek. Het gaat om huishoudens die ten onrechte langer dan dertig jaar een aansluitbijdrage moeten voldoen. Aan de afspraken over de uitfasering van dit onderdeel van de factuur verandert niets.

Eind vorige maand berichtte Energeia op basis van jaarrekeningen dat Ennatuurlijk de aansluitbijdrage in een aantal gevallen ook na afloop van de afgesproken betalingstermijn in rekening brengt. Het bedrijf liet toen weten van de kwestie op de hoogte te zijn en er onderzoek naar te doen. Naar nu blijkt gaat het om 749 klanten, allemaal uit de B-buurt in de wijk Reeshof. Zij krijgen straks “enkele honderden euro’s” terug, samen goed voor een schadepost van een paar ton.

In bijna alle gevallen betreft het afnemers in huizen die zijn gebouwd in 1982, 1983 of 1984. Dat de aansluitbijdrage te lang is geïnd, komt doordat de bouwjaren van deze woningen niet goed geregistreerd stonden. Alle klanten in de B-buurt worden voor 12 maart door Ennatuurlijk op de hoogte gesteld van een eventuele correctie. “We betreuren dat dit in het verleden niet goed gegaan is, maar we gaan dit corrigeren”, aldus directeur Erik Stronk van Ennatuurlijk.

Van 749 klanten die een terugbetaling tegemoet kunnen zien, hebben er 129 eind vorig jaar ten onrechte een zogenoemde vaststellingsovereenkomst gekregen. Deze overeenkomst, waarin wordt afgesproken dat de aansluitbijdrage in drie jaar wordt afgebouwd naar nul, was het gevolg van een compromis tussen het bedrijf, de gemeente Tilburg en bewonersorganisatie Reeshofwarmte. Het gaat hier om afnemers die nu al minimaal dertig jaar de bijdrage betalen en die als gevolg van deze overeenkomst daar nog langer aan vastzitten; van de overige 620 klanten verloopt de betalingstermijn tussen nu en 2019.

Dit compromis kon destijds alleen doorgang vinden, omdat ruim 70% van de klanten van Ennatuurlijk daarmee had ingestemd -dit was een harde voorwaarde. De vraag is nu of als gevolg van het schrappen van die 129 ‘stemmen’ de drempel toch niet wordt gehaald. Stronk ontkent dat. Volgens hem hebben de correcties naar aanleiding van het nu afgeronde onderzoek “een minimale invloed” op het percentage getekende overeenkomsten – zo’n tienduizend. Dat is van belang, omdat onderdeel van het compromis was, dat bewoners afzien van een rechtszaak tegen Ennatuurlijk over de aansluitbijdrage.

Diepgaander onderzoek
Stronk laat weten dat er geen reden is om aan te nemen dat klanten in andere buurten van de Reeshof ook te veel hebben betaald. “Desondanks gaan we voor alle zekerheid ook een diepgaander onderzoek doen naar de bouwjaren van woningen buiten de B-buurt. Klanten worden door ons binnen twee maanden benaderd, mocht er aanleiding zijn voor een correctie.”

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden.