Teambuildingsavond Buurtpreventie Reeshof

0
87

In de Reeshof zijn verschillende buurtpreventieteams actief. Die teams worden gesteund door de gemeente en politie. Op 2 juli werd er een teambuildingsavond gehouden op het Outrex-terrein bij Amarant aan de Bredaseweg.

Sinds 2014 zijn in een groot deel van de Reeshof buurtpreventieteams (loopgroepen) actief. En al tien jaar kent de Reeshof een ‘buurtfietsteam’: BAR (BuurtActieReeshof). Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. Dat werkt goed. Door de zichtbare aanwezigheid in de wijk en dankzij de inzet van de vrijwilligers is het aantal woninginbraken aanzienlijk afgenomen. Ook bewoners voelen zich veiliger in hun eigen wijk.

De loopgroepen zijn gestart in de M-buurt, waar vorig jaar een explosie was aan woninginbraken. Een aantal bewoners nam het initiatief voor een buurtwacht. Andere wijken gingen meedoen. Er kwamen whatsapp-groepen en een Facebookgroep ‘Buurtpreventie Tilburg Reeshof’. De deelnemers hebben onderling contact, signaleren onveilige situaties en delen informatie. Door korte lijnen worden onveilige situaties snel opgepakt.

 

Vrijwilligers

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen tijd samen met de betrokken wijkagenten verschillende  informatieavonden georganiseerd om vrijwilligers te werven. De politie zorgt voor de inhoudelijke aansturing. De gemeente regelt facilitaire zaken. De vrijwilligers krijgen van de gemeente een kledingpakket, een zaklamp en een identiteitspasje. Er hoort ook een vrijwilligersovereenkomst met de gemeente bij.

Ook de teambuildingsavond van 2 juli werd door de gemeente geregeld.

 

Wat doen de vrijwilligers?

De leden van het buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. De vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent. De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn. De vrijwilligers zijn te herkennen aan speciale rood/oranje kleding met fluoriserende banden erop. Ook kunnen zij zich legitimeren als dat nodig is.

 

Teambuilding

Naast gezelligheid en teambuilding was er op 2 juli aandacht voor kennisdeling- en uitwisseling met elkaar. Ook het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams in de Reeshof kwam aan bod.

 

Hebt u interesse om in de Reeshof op de fiets of lopend in één van de wijken deel te nemen aan een buurtpreventieteam?

Neem dan contact op met Fleur Hubregtse van de gemeente, via fleur.hubregtse@tilburg.nl of

vraag naar uw wijkagent via telefoonnummer 0900-8844.