Provinciale Statenverkiezingen Code Oranje laat burgers beslissen

0
181

Welke invloed heeft de provincie op Reeshof?

kaasprikkers brabant cocktailprikkers roodwit geblokt

Over het spoor langs onder meer Koolhoven, Witbrant en Campenhoef rijden meerdere malen per dag treinen met gevaarlijke stoffen. Er hoeft niet veel verkeerd te gaan of dat kan desastreuze gevolgen hebben voor bewoners van Reeshof. Daarin kunnen Provinciale Staten ook de hand hebben om deze dienstregeling te beperken en extra voorwaarden te stellen. Veel bewoners maken gebruik van de A58 en de Burgemeester Letschertweg, plannen voor een betere voortgang en veiligheid dienen ook ondersteund te worden door de provincie. Gezond eten en de mogelijkheden daarvoor vergoten om regionale producten te consumeren waar de herkomst van duidelijk is, zoals het in Focus op Reeshof bekende project ‘Goei Eete’ behoort ook tot het takenpakket van de provincie. Net zoals de energietransitie en allerlei subsidiemogelijkheden daar omtrent.

codeoranje logo

In totaal wonen er 2,5 miljoen mensen in onze mooie provincie op een oppervlakte van 5000 vierkante kilometer. Gemiddeld heeft de provincie 1 miljard euro per jaar te besteden. Het zou mooi zijn als we van onze wijk uit daar ook invloed op uit kunnen oefenen. Natuurlijk heb ik ook een visie op Brabant in totaal, die is met name gericht op burgerparticipatie. Dat is de rede dat ik me als bewoner uit onze wijk verkiesbaar stel voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Ik (Hans Sweep uw redacteur) ben als nummer 6 geplaatst op de Kandidatenlijst van Code Oranje. Wij zijn een nieuwe partij, die het belangrijk vinden om burgers veel meer te betrekken bij plannen die directe invloed hebben op hun leefomgeving. Wat dat betreft past het naadloos bij de ambities die BIT heeft ten aanzien van Reeshof.

Code Oranje wil dat doen door frequent burgers te raadplegen aangaande grote beslissingen in hun leefomgeving. Zij wil dat doen door gebruik te maken van volksraadpleging (referendum), het Invoeren van de burgerbegroting en alle ruimte voor burgerzeggenschap te creëren.

Met uw steun en voorkeurstemmen ga ik de belangen van Reeshof en Tilburg op provinciaalniveau gedegen vertegenwoordigen. Alvast bedankt voor uw vertrouwen!
Meer info: www.wijzijncodeoranje.nl (doet mee in verschillende provincies)
De verkiezingen worden gehouden op 20 maart 2019.
Stem voor uw eigen wijk Reeshof!