Reeshofbewoners willen groen-recreatieve invulling van plangebied Wijkevoort te Tilburg

0
132
[the_ad_placement id="artikel-inline-in-het-bericht"]

Tilburg, Reeshof, maart 2019

De actiegroep “Reeshof aan Zet” wil een gebiedseigene, groene en recreatieve invulling van het plangebied Wijkevoort en omgeving, grenzend aan de Reeshof, Tilburg.

De actiegroep ziet de plannen van de gemeente Tilburg niet zitten om ten zuiden van het stadsdeel Reeshof (45000 inwoners) zo’n 160 ha groen te transformeren naar grootschalige logistieke industrie in de hoogste vervuilingscategorie.

De voorzitter van de actiegroep, Leo Peters zegt hierover: “Als Reeshof heeft de gemeente ons al jaren geleden beloofd om toeristisch-recreatieve voorzieningen te helpen realiseren in en nabij de Reeshof. Dat omvat volgens ons de realisering van het hele mooie plan voor de Groene Kamer”. Het is tijd om beloften in te lossen!”.

In een brandbrief van eind januari 2019 heeft de actiegroep het College van B&W en de Gemeenteraad van Tilburg erop gewezen dat het voorgenomen Wijkevoort-plan niet bij het gebied past. De natuur wordt grootschalig aangetast, de rondwegen worden overbelast, en er zijn ongewenste milieueffecten voorde Reeshof en de omgeving. Alleen aan extra verkeersbewegingen kunnen al zo’n 3,6 miljoen extra verkeersbewegingen per jaar worden verwacht. De gemeente heeft nog niet gereageerd op deze brief.

De actiegroep “Reeshof aan Zet” nodigt de bewoners in het desbetreffende buitengebied uit om als betrokken burgers zich samen te buigen over alternatieve invulling voor het gebied ten zuiden van de Reeshof. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van een goede betrokkenheid van burgers bij ruimtelijke ontwikkelingen en het bouwen aan vertrouwen. De actiegroep “Reeshof aan Zet” wil die uitdaging aangaan en vraagt de gemeente om haar wensen en bezwaren serieus te nemen.

Peters: “De gemeente noemt het industrieplan Wijkevoort een innovatief en toekomstgericht plan. Dat is onzin. Een kort onderzoek naar de situatie in Noord-Brabant wijst uit dat verscheidene gemeenten nu plannen proberen te realiseren die vallen onder de categorie “grote logistieke blokkendozen”. Het is meer dan tijd om de grootschalige aantasting van het leefmilieu van Brabanders en Brabantse natuur te stoppen. Geen woorden, maar daden”.

Op 19 mei zal door middel van diverse acties de effecten van het voorgenomen Wijkevoort plan van de gemeente Tilburg op de bewoners van het gebied en het stadsdeel Reeshof onder de publieke aandacht worden gebracht.

Een petitie zal later aan de Gemeenteraden van Tilburg en Gilze-Rijen worden aangeboden.

[the_ad_placement id="artikel-bottom-ad-banner-onder-het-artikel"]