Het Breukelentuin Festival op 20 september in de wijk Gesworen Hoek

0
47

Tijdens het festival staan leefbaarheid, cultuur, sport, ontmoeting en uitwisseling centraal. Deze thema’s komen dan ook
terug op de verschillende pleinen: kinderplein, jongerenplein, ouderenplein, sportplein en podium.

Iedereen die een bijdrage wil leveren is van harte welkom. Sociaal werkers van ContourdeTwern en jongeren-
opbouwwerkers van R-Newt begeleiden de wijkbewoners tijdens de voorbereidingen op het festival. Zo wordt het een
festival voor en door de buurt, waarbij talenten getoond worden en buurtbewoners elkaar ontmoeten.

Linda Drabbe

Sociaal Werker – Communicatiemedewerker

Contourdetwern, team West/Reeshof

Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1

5043 RX Tilburg

Tel: 013-572 83 83 / 06-23 23 69 17

E-mail: lindadrabbe@contourdetwern.nl

Internet: www.contourdetwern.nl