Meerderheid Nederlanders: digitale lestoepassingen op school noodzakelijk.

0
44

Scholen zelf verantwoordelijk voor uitrol digi-les volgens drie op de vijf Nederlanders.

Rijssen, 6 juli 2015 – Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat scholen digitale toepassingen zoals tablets en digitale schoolborden beschikbaar hebben voor leerlingen. De ontwikkeling hiervan moet volgens 60% van de Nederlanders voor rekening komen van de scholen zelf, 20% vindt dit de verantwoordelijkheid van het rijk. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Reggefiber onder ruim duizend Nederlanders.

Digitale lesvormen worden steeds meer gemeengoed in Nederlandse klaslokalen. Respondenten met schoolgaande kinderen geven aan dat een computer het vaakst (80%) gebruikt wordt tijdens de les, maar ook het digitale schoolbord wordt door driekwart genoemd. En één op de vijf scholen zet tablets voor lesdoeleinden in.

 

Uitrol

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat schooldirecties verantwoordelijk zijn voor het nemen van digitale en interactieve initiatieven in het onderwijs. Een op de vijf respondenten noemt de rijksoverheid als hoofdverantwoordelijke, terwijl 10% van de ondervraagden van mening is dat het de gemeente is die digitale en interactieve initiatieven voor scholen moet ontwikkelen.

Digitale toepassingen op basisscholen Enschede

Bert Jeuring van Stichting Basis Op Kop, een ICT-samenwerking van alle basisscholen in Enschede, benadrukt het belang van digitale initiatieven in het onderwijs: “De Nederlandse samenleving is in hoog tempo aan het digitaliseren. Het wordt dus steeds belangrijker om schoolkinderen hier goed op voor te bereiden. Ook zien wij het aantal digitale apparaten, waaronder tablets en smartphones, in snel tempo hun plek innemen in het onderwijs. Daarom is het voor grote organisaties zoals scholen een absolute must om een stabiel en voldoende snel netwerk te hebben waarop allerlei digitale toepassingen zonder haperingen soepel kunnen draaien.”

In Enschede werden zo’n vier jaar geleden de basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede met elkaar verbonden via een glasvezelnetwerk en beschikken ze over een eigen 1Gb-glasvezelverbinding. Op die manier kunnen de 75 scholen snel grote bestanden met elkaar delen en gebruik maken van allerlei digitale toepassingen. Het netwerk werd destijds aangelegd door Reggefiber.”Wij profiteren nu vooral van de goede infrastructuur die er destijds is aangelegd. Zo is het bijvoorbeeld geen probleem als we met hele klas tegelijkertijd streaming video (via YouTube) binnen halen,” aldus Bert Jeuring.

Richard Dusink, Manager Marketing en Sales bij Reggefiber: “Dankzij het glasvezelnetwerk kunnen de scholen in Enschede allerlei digitale initiatieven ontwikkelen. Bovendien zijn de scholen met het netwerk ook goed voorbereid op de toekomst waarin steeds meer digitale, educatieve mogelijkheden beschikbaar zullen zijn. Het onderzoek toont aan dat ouders van scholen verwachten dat ze van deze mogelijkheden ook gebruik gaan maken.”