Herinrichting Kijkduinlaan tussen Reeshofweg en Ketelhavenstraat

0
161

Start werkzaamheden Kijkduinlaan op 20 juli

De gemeente start maandag 20 juli met werkzaamheden in de Kijkduinlaan. Dit is één van de laatste
werkzaamheden in het kader van nieuwbouwproject Stadsplein Forum. Tijdens de werkzaamheden is de
Kijkduinlaan afgesloten voor al het verkeer tussen de rotondes met de Reeshofweg en de Ketelhavenstraat.
Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 31 juli 2015. Om de overlast met name
voor de fietsers te beperken, voert de gemeente het werk uit in de schoolvakantie.

Aangepaste inrichting Kijkduinlaan
De Kijkduinlaan krijgt tussen de beide rotondes een verhoogde middenberm. Deze maatregel is nodig om de
verkeersveiligheid te verbeteren op met name de kruising Kijkduinlaan met de Kamerikstraat en de nieuwe weg
rondom La Vista Duna. Op deze kruising steken veel fietsers over richting het station. Om te voorkomen dat
hier ook auto’s oversteken, is er gekozen voor een verhoogde middenberm waar alleen fietsers kunnen
oversteken.
Afsluiting Kijkduinlaan en omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de Kijkduinlaan afgesloten. Het verkeer richting het station wordt omgeleid via
de Dongenwijkdreef, Campenhoefstraat en Ketelhavenstraat.
Tijdens de werkzaamheden worden de palen in de Kamerikstraat tijdelijk verwijderd zodat ook Kamerikstraat
20 t/m 50 bereikbaar blijft.

Overige overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ron van Gorp van de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en
met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 85 12 en per e-mail ron.van.gorp@tilburg.nl.