Gezocht: vrijwilligers uitbreiding buurtpreventie M- en N buurt

0
74

In Tilburg zijn verschillende buurtpreventieteams actief. Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie
en de gemeente aan een veilige en prettige buurt.

Op 11 juni jl. vond een informatiebijeenkomst plaats om ook
in de M-buurt in het gedeelte waar nog geen buurtpreventie actief is en de N-buurt een buurtpreventieteam
op te richten. De belangstelling was groot. Een aantal bewoners is gestart met de uitbreiding in de M-buurt en
een buurtpreventieteam in de N-buurt. Zij kunnen dit niet alleen en hopen op uw hulp. Vindt u een veilige en
prettige buurt belangrijk? Meld u dan aan als vrijwilliger.

Wat doen de vrijwilligers?
De leden van het buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. De
vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent die
vrijwilligers vertelt op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve
werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn. Zij zijn te herkennen aan speciale
rood/oranje kleding met fluorescerende banden erop. Ook kunnen de vrijwilligers zich legitimeren als dat nodig
is.

Belangstelling?
Hebt u naar aanleiding van deze brief interesse om ook lid te worden van het buurtpreventieteam M en Nbuurt?
Neem voor de M-buurt contact op met de coördinator via e-mail: bpvmbuurt@hotmail.com
Neem voor de N-buurt contact op met de coördinator via e-mail: buurtprev-h-n@ziggo.nl
Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met:
Fleur Hubregtse van de gemeente, via fleur.hubregtse@tilburg.nl of via de site van de gemeente Tilburg:
http://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/veiligheid/
Daarnaast kunt u contact opnemen met uw wijkagent Anna Hermus of Tim van er Staak via 0900 8844 of teamwest-
wijk7@mw-brabant.politie.nl.