Gezocht: vrijwilligers uitbreiding buurtpreventie M- en N-buurt

0
58

Informatieavond op donderdag 11 juni 2015 om 19.30 uur

Sinds afgelopen jaar is in een groot gedeelte van de M-buurt een buurtpreventieteam actief. Het aantal woninginbraken is sindsdien enorm gedaald. In het gedeelte in de M-buurt waar geen buurtpreventieteam actief is wordt momenteel veel ingebroken in auto’s. Daarom wil het buurtpreventieteam uitbreiden zodat in de gehele M-buurt, inclusief de aangrenzende N-buurt, het buurtpreventieteam actief is. Zij doen een oproep aan u:

Sinds de oprichting van de diverse buurtpreventieteams in de Reeshof is het aantal woninginbraken in de Reeshof aanzienlijk afgenomen. Het werpt zijn vruchten af. Daarom willen wij graag het team in de M-buurt uitbreiden. Het idee is om in de avonduren een aantal rondes te lopen om zo de overlast terug te dringen. Ook kan een buurtpreventieteam uw huis extra in de gaten houden als u met vakantie bent. Een team bestaat altijd uit minimaal twee personen. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en hopen op uw hulp! Vindt u een prettige en veilige buurt belangrijk? En hebt u interesse om deel te nemen aan een buurtpreventieteam in uw buurt? De gemeente Tilburg organiseert in samenwerking met de politie een informatieavond. Hier kunt u terecht als u meer wilt weten over buurtpreventie. U kunt zich op deze avond meteen aanmelden als vrijwilliger. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op:

Donderdag 11 juni

 

Van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur

 

Locatie: wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1

Er zijn in verschillende buurten in de Reeshof buurtpreventieteams (loopgroepen) actief. Daarnaast is er in de gehele Reeshof een team actief per fiets (BuurtActieReeshof). Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en gemeente aan een veilige en prettige buurt.

 

Wat doen de vrijwilligers?

 

De leden van een buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. De vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent. De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn.

Welke extra’s krijgt een vrijwilliger?

 

U wordt vrijwilliger van de gemeente en krijgt een kledingpakket en identiteitspasje;

U hebt direct contact met uw wijkagent en wordt geïnformeerd over wat er met uw informatie is gedaan;

 

U krijgt een (verplichte) basistraining waarin u leert wat er wel en niet van u verwacht wordt;

 

Indien nodig zijn extra workshops/trainingen mogelijk;

 

Aan het einde van het jaar krijgt u een attentie.

 

Belangstelling?

Mocht u zich nu al willen aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met de gemeente via e-mail buurtpreventie@tilburg.nl. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw wijkagenten via telefoonnummer 0900 8844 of per e-mail team-west-wijk7@mw-brabant.politie.nl of met Fleur Hubregtse van de gemeente. Zij is bereikbaar via e-mail fleur.hubregtse@tilburg.nl