Beheersverordening na vernietiging bestemmingsplan Reeshofweide

0
286
vuurwerk Reeshof

In 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Reeshofweide vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend door BTT, eigenaar van de Bargeterminal.
De Raad van State heeft het beroep vorig jaargegrond verklaard waardoor het bestemmingsplan is vernietigd en het oude bestemmingsplan opnieuw in
werking treedt.

Het bestemmingsplan Reeshofweide 2018 regelde in het gebied Reeshofweide;
• de bouw van 35 patiowoningen
• het herstel en realisatie van de Dongeloop/Ecologische Verbindingszone (EVZ) Dongezone
• de verbetering van de waterhuishouding
• de realisatie van natuurcompensatie vanwege de verbreding Wilhelminakanaal
• de realisatie van de natuurcompensatie vanwege een uitbreiding van de Beekse Bergen
• de aanleg van nieuwe natuur
• de aanleg van een volkstuinencomplex
Inmiddels zijn de patiowoningen opgeleverd en ook de volkstuinen, de EVZ, natuurcompensatie en de nieuwe natuur zijn al aangelegd. De omgevingsvergunningen die al deze ontwikkelingen mogelijk maakten zijn en blijven onherroepelijk. Deze vergunningen zijn gebaseerd op het door de raad vastgestelde bestemmingsplan.
Dat daarna het bestemmingsplan alsnog is vervallen verandert daar niks aan.
We verwachten op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Daarom maakt de gemeente geen nieuw bestemmingsplan, maar stellen we een beheersverordening op.

Een beheersverordening legt het huidige gebruik van een gebied juridisch vast. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een beheersverordening. Ook beroep bij de Raad van State is niet mogelijk. De nieuwe beheersverordening wordt in de komende maanden opgesteld. De raad besluit in het najaar over de beheersverordening.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilger van Aalst van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 5008 1366 en per e- mail wilger.van.aalst@tilburg.nl