Wijkevoort – de (laatste) stand van zaken / Informatie-avond, 10 januari in Giardino Reeshof

0
153
Wijkevoort
Foto; Yne Sweep, Focus op Reeshof

Zoals u weet is de gemeente Tilburg voornemens een groot deel van het buitengebied Tilburg Zuid-West (beter bekend als ‘Wijkevoort’) een nieuwe bestemming te geven; logistieke hallen in de vorm van een bedrijventerrein. Bewoners  van het gebied zitten in de weg. Zij moeten meewerken of worden uitgekocht. Op dit moment is Wijkevoort nog groen gebied. Voor vele Reeshoffers van belang; voor recreatief gebruik, de hond uitlaten, maar ook voor onze temperatuur en onze gezondheid.

Nadat de gemeenteraad in november 2021 een principebesluit nam over de ‘verdozing’ van Wijkevoort hebben 11 personen en instanties bezwaar aangetekend bij de hoogste rechter van ons land; de Raad van State. Onder hen meerdere bewoners en ook bijvoorbeeld de Brabantse Milieu-federatie.

De verwachting is dat de Raad van State ergens tegen de zomer van 2023 haar oordeel zal vellen. Intussen dendert de trein van onze plaatselijke overheid gewoon door, Raad van State of niet. Daarmee is veel overheidsgeld (= uw geld) mee gemoeid.

Omdat de gemeente eerlijke voorlichting achterwege laat wil de Stichting ‘Reeshof aan Zet’ u wel informeren over de actuele stand der dingen.

 

Daarom nodige wij alle Reeshoffers, alle sympathisanten, de politiek uit voor informatie-avond, op  dinsdag 10 januari as. Plaats van handeling: Il Giardino, Huibevendreef 22 (Reeshof) Tilburg. Van 20.00 uur- 22.00 uur.

Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:

  1. Introductie;
  2. Effect van Wijkevoort op de volksgezondheid; (door voormalig arts GGD)
  3. Stand van zaken
  4. Nut en noodzaak ?
  5. Tijd voor verdere vragen (en antwoorden)

 

Leo Peters

Voorzitter Reeshof aan Zet