Werkzaamheden Schipluidenlaan in Reeshof

0
116

Werkzaamheden gereed op woensdag 1 mei 2015

Aanleg

De afgelopen weken vonden de laatste werkzaamheden plaats door Bouwers Groenaannemingen aan de Schipluidenlaan. Zo is het grondwerk geheel afgerond, is het depot opgeruimd en is het bloemenmengsel ingezaaid. Ook zijn alle speelelementen teruggeplaatst, behalve de voetbaldoeltjes. De doelen worden teruggeplaatst zodra het gras voldoende is gegroeid.

Het werk heeft langer geduurd dan vooraf gedacht. De belangrijkste reden daarvan is te wijten aan de zeer natte winter die we achter de rug hebben. Ondanks het weer is de aanleg gereed. Het aangeplante groen kan nu gaan groeien waardoor het beoogde eindresultaat binnen enkele maanden zichtbaar zal zijn.

Beheer/onderhoud

Nu de aanleg gereed is zal het plan moeten worden beheerd. Onderdeel van de opdracht van Brouwers Groenaannemingen is dat zij komend jaar zorgdragen voor het beheer. Brouwers Groenaannemingen is dan ook het komende jaar het eerste aanspreekpunt, mocht er toch iets binnen de opdracht niet naar wens zijn. Na dit jaar gaat het beheer over naar de reguliere beheerafdeling van de gemeente Tilburg.

Om het gras de beste kans te geven om te groeien adviseren we om de komende weken de gazons zo min mogelijk te betreden. Een vuistregel is dat het gras betreden kan worden wanneer het twee keer is gemaaid. Graag ook voorkomen dat er door pas aangeplante hagen wordt gelopen. Zo helpen we samen mee om het beoogde resultaat te behalen. Brouwers Groenaannemingen zorgt voor het onderhoud. Schoffelen, bemesten en maaien horen bij de terugkerende taken om ervoor te zorgen dat de Schipluidenlaan er netjes bij blijft liggen.

Vanuit de gemeente en vanuit Brouwers Groenaannemingen willen we u bedanken voor het begrip en geduld dat u heeft gehad de afgelopen periode en de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton van Esch van Brouwers Groenaannemingen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-515 94 27 en per e- mail ton@brouwersgroenaannemers.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Rob van Nuenen van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-542 86 68 of per e-mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.