Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten Dongenseweg 67

0
771

Informatieavond bij Auberge de Moerse Hoeve dinsdag 12 november van 19.00 tot 20.30 uur

Het college heeft op 19 februari van dit jaar zeven kansrijke locaties voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aangewezen. Een van deze locaties ligt aan de Dongenseweg 67. Op deze locatie is huisvesting voor ongeveer 700 arbeidsmigranten gepland.

Bestemmingsplan
Aan de Dongenseweg wil de initiatiefnemer Sabes Vastgoed een permanent gebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten maken. Hiervoor is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Op dit moment doorloopt de ontwikkelaar hiervoor in samenwerking met de gemeente een procedure. Een onderdeel hiervan is in gesprek gaan met de omgeving over de plannen. Daarom organiseren de gemeente en de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst op:
dinsdag 12 november 2019
van 19.00 tot 20.30 uur
bij Auberge de Moerse Hoeve, Heibloemstraat 12

Tijdens deze avond vertellen we u meer over de wijziging die nodig is op het bestemmingsplan. Klankbordgroep Afgelopen maanden is een klankbordgroep, bestaande uit negen leden, in gesprek geweest met de ontwikkelaar over de plannen. In totaal zijn er vier bijeenkomsten geweest waarin uitvoerig gesproken is met de initiatiefnemer en het exploitant over onder andere beheer, parkeren, hoe wordt omgegaan met klachten en communicatie met de omgeving over relevante onderwerpen. De exploitant heeft hiervoor voor deze locatie huisregels opgesteld. Ook heeft de klankbordgroep actief meegedacht over wat er nodig is om de plannen verder te verbeteren. Inmiddels is dit traject afgerond.

Meer informatie

Op onze website vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. Alle informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten en de locatiekeuze, zoals een kaart met alle locaties en de onderbouwing van de keuze vindt u op: www.tilburg.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.
Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de informatiebijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar:

huisvestingdongenseweg@tilburg.nl.