Schotse hooglanders lopen los in Koolhoven Buiten

0
616

De eerste 3 Schotse hooglanders zijn op dinsdag 13 november 2018 losgelaten in Koolhoven Buiten door Wethouder Mario Jacobs, Ronald Goderie namens Stichting Taurus en Leon Vromans namens GEM Koolhoven. Onder het toeziend oog van bewoners van Koolhoven werd de aanhanger geopend en startten de hooglanders de verkenningstocht door hun nieuwe leefgebied.

Al tijdens de eerste planvorming maakte de hooglanders wezenlijk onderdeel uit van de planfilosofie, aldus Leon Vromans. Anders dan in andere delen van de Reeshof, zijn de woningen hier als onderdeel van het natuurgebied gebouwd en kunnen de Schotse hooglanders tot aan de achterzijde van de woningen grazen. Met het loslaten van de hooglanders nadert het eerste deel van Koolhoven Buiten haar voltooiing. Aan de oostzijde van de Donge realiseert GEM Koolhoven ca. 350 woningen. Uiteindelijk wordt ook dit gebied betrokken bij het begrazingsgebied van de hooglanders. Middels een doorwaadbare plaats in de Donge kunnen de hooglanders in de toekomst zelf de Donge oversteken en vrij bewegen door het gebied.

Wethouder Mario Jacobs noemde Koolhoven Buiten een van de mooiste projecten van Tilburg, mede vanwege het samenspel tussen mens en natuur. De realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Donge en het doortrekken van de natuur in de wijk maken het gebied een waardevolle natuurlijkontwikkeling voor Tilburg.

De aanwezigen kregen het advies om de hooglanders te bewonderen maar ook zoveel mogelijk met rust te laten. ‘Ligt er een hooglander op het pad, loop dan een stukje om, of wacht tot de hooglander uit zichzelf verder gaat’ aldus Ronald Goderie.

Bij het openen van de aanhanger keken de hooglanders even vertwijfeld om zich heen te kijken, maar uiteindelijk werd met een overtuigende vreugdesprong de aanhanger verlaten. De hooglanders stortte zich direct op het aanwezige groen en startte de verkenning van hun nieuwe woongebied. Welkom in Koolhoven Buiten!