Natuurbehoud in Wijkevoort moet grenzeloos zijn in Brabant / Reeshof

0
363

In gemeentehuis Het Laken vond gisteravond een info-avond plaats over Wijkevoort, 4 insprekers konden vertellen aan geïnteresseerden van de gemeenteraad waarom  zij tegen de komst van het industrieterrein zijn.

Door Hans Sweep

Naar voren komt dat bewoners van Wijkevoort (naast Reeshof) het een mooi gebied vinden waar het fijn wonen is. Dat moet in de toekomst wijken voor industrieterrein Wijkevoort, met nu nog een maximale hinder van milieucategorie 4.2.
Op die wijze kan de gemeente er praktisch alles plaatsen, dat is alleen maar handig om het vol te kunnen proppen. Ook de bijzondere uilenpopulatie in dit gebied, waarvoor in het verleden diverse malen subsidie is ontvangen van de gemeente, komt aan bod. Toekomstige uitbreiding van Vliegbasis Gilze Rijen maakt dat het in die hoek nogal onrustig wordt.

Maar het vreemde van alles is dat er in Tilburg nog genoeg industrieterrein vrij ligt en in Gilze, amper een paar kilometer verwijderd van Wijkevoort, nog heel veel industriegrond braak ligt. De dame van de gemeente heeft het steeds in haar verhaal over het ambitieniveau dat hoogt ligt voor de masterplannen over dit gebied.
Maar echte ambitie heb je pas als gemeente als je met Gilze Rijen in overleg treedt om dat industrieterrein in Gilze uit te breiden met alles wat je op Wijkvoort van plan bent. Dan behoud je de unieke natuur voor de bewoners van Wijkevoort en Reeshof. Over de opbrengst van de leges kom je er ook wel uit. Het behoud van natuur in Brabant is grenzeloos en dat zou je moeten koesteren. Hopelijk heeft de projectleider wethouder Mario Jacobs, GL, hier ook groene gedachten over.