Gezocht: vrijwilligers buurtpreventie B-buurt

0
53

Vanaf november 2014 is in de B-buurt een buurtpreventieteam (loopgroep) actief. Ondanks dat zijn er in 2015
ruim tien woninginbraken gepleegd. De vrijwilligers van het buurtpreventieteam B-buurt doen daarom een
oproep aan u:

Gezien de woninginbraken in de B-buurt zijn wij op zoek naar versterking van het buurtpreventieteam B-buurt.
Vindt u een prettige en veilige buurt belangrijk? En hebt u interesse om ook lid te worden van het buurtpreventieteam B-buurt? Meld u dan aan als vrijwilliger.
Sinds kort zijn in alle wijken van de Reeshof buurtpreventieteams (loopgroepen) actief. Ook is er sinds ruim elf jaar in de hele Reeshof een team actief per fiets (BuurtactieReeshof). Een buurtpreventieteam werkt samen met de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. Het werpt zijn vruchten af. Door de zichtbare aanwezigheid in de wijk en dankzij de inzet van de vrijwilligers is het aantal woninginbraken in de Reeshof aanzienlijk afgenomen. Ook bewoners voelen zich veiliger in hun eigen wijk.
Wat doen de vrijwilligers?
De leden van het buurtpreventieteam vormen extra ogen en oren van politie en gemeente in de wijk. De vrijwilligers surveilleren in koppels of groepjes op straat. Er vindt terugkoppeling plaats met de wijkagent. De wijkagent vertelt vrijwilligers op welke bijzonderheden zij moeten letten. Buurtpreventie heeft vooral een preventieve werking, omdat de vrijwilligers herkenbaar op straat aanwezig zijn. De vrijwilligers zijn te herkennen aan speciale rood/oranje kleding met fluorescerende banden erop. Ook kunnen zij zich legitimeren als dat
nodig is.

Welke extra’s krijgt een vrijwilliger?
– U wordt vrijwilliger van de gemeente en krijgt een kledingpakket, zaklamp en identiteitspasje;
– U hebt direct contact met uw wijkagent en wordt geïnformeerd over wat er met uw informatie is gedaan;
– U krijgt een (verplichte) basistraining waarin u leert wat er wel en niet van u verwacht wordt;
– Indien nodig zijn extra workshops/trainingen mogelijk;
– Aan het einde van het jaar krijgt u een attentie.

Belangstelling
Hebt u ook interesse om ook lid te worden van het buurtpreventieteam B-buurt? Stuur dan een mail naar buurtpreventie@tilburg.nl .

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/veiligheid. Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met uw wijkagenten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844 en per e-mail team-west-wijk6@mwbrabant. politie.nl . U kunt ook contact opnemen met Fleur Hubregtse van de gemeente. Zij is bereikbaar via email fleur.hubregtse@tilburg.nl .