Ervaringen What’s app Vuurwerkproject politie 2019-2020

0
98
[the_ad_placement id="artikel-inline-in-het-bericht"]

Zoals bij velen bekend, hebben wij een pilot gestart om de wijkbewoners de gelegenheid te geven, om via What’s app te melden. De gedachte hierachter, is dat wij het melden laagdrempeliger willen maken, om zo meer zicht te krijgen op de overlast in de wijk. Wij hebben ons vooral gericht, op de periode dat het niet toegestaan is om vuurwerk af te steken. Door het melden via de app, komt de melding sneller bij ons binnen en konden wij deze melding weer sneller aan de collega’s op straat uitgeven. Dit heeft gewerkt! We hebben 18 jongeren naar Halt verwezen, een aantal bekeurd en een hoop illegaal vuurwerk van de straat gehaald.

Meldingen op 30 en 31 december
Wij hebben voor de Reeshof ongeveer 140 meldingen mogen ontvangen. Dit is ongeveer 2x zoveel als wat we aan meldingen in 2018 hebben gehad.
Voor deze actie konden wij voor de Reeshof 3 koppels inzetten. Deze koppels waren samengesteld uit Politie en de Gemeentelijke handhaving.
Op een gegeven moment was de overlast met name in Dalem Noord zo hoog, dat we zelfs extra koppels die in Tilburg Noord en in het Centrum van Tilburg voor het vuurwerkproject aan de slag waren, ook in de Reeshof hebben ingezet.

Meldingen & procedure Gevaarlijk Vuurwerk:
Ondanks de extra inzet, zijn er helaas, toch een behoorlijk aantal meldingen geweest, waarop we geen opvolging konden plegen. Een van de oorzaken, was de regelgeving met het vervoer van zwaar illegaal vuurwerk. Doordat dit vuurwerk zo zwaar en gevaarlijk is, is er besloten, dat de politie dit niet meer gaat vervoeren. Hiervoor hadden wij een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. In afwachting van dit bedrijf en het vervoersklaar maken van de explosieven, moesten de collega’s bij het zware vuurwerk blijven en konden dus geen meldingen gaan rijden.
Het is bizar, dat wij bij kinderen, cobra’s in hun rugzakje aantroffen! Dit is gewoon levensgevaarlijk!! Waar een specialistisch bedrijf het transport van deze explosieven, moet verzorgen, liepen kinderen hiermee gewoon over straat.
Melding worden opgemaakt, contact met de ouders worden gelegd enz.enz.

Hulp van de ouders?
Het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd, werd op een gegeven moment “een kat en muis spelletje” tussen de politie en de jongeren. De rol van de ouders hebben wij hierin gemist.
Om de overlast beperkt te houden, zijn er afspraken gemaakt, dat er tussen 18:00 en 02:00 uur vuurwerk mag worden afgestoken. Toch zagen we, dat er al vanaf een uur of 10:00, er groepen minderjarigen met vuurwerk door de wijk liepen, die veel overlast veroorzaakten. Het is niet reëel om van de Gemeente en de Politie te verwachten, dat wij deze vorm van overlast uit de wijk kunnen krijgen. Daar hebben wij echt de hulp van de ouders bij nodig!

Ervaringen Pilot:
Uit deze pilot, hebben wij veel leermomenten gekregen, die we zeker voor de volgende jaarwisseling willen gebruiken. We willen gaan voor een veilige Jaarwisseling, waarbij de overlast voor mens en dier wordt beperkt. Mochten er wijkbewoners zijn, die zich daarvoor ook ideeën hebben of zich willen inzetten? Dan horen wij dat graag!
Door uw meldingen hebben wij snel en adequaat kunnen reageren op de overlast. We konden zo een stuk van de overlast wegnemen en illegaal vuurwerk van straat halen. Ook wil ik namens de politie en Gemeente Tilburg excuses aanbieden, aan de wijkbewoners die via de App hebben gemeld en waar geen opvolging op is gekomen.
Wij gaan kijken, hoe we de overlast bij de volgende jaarwisseling nog meer kunnen beperken en hebben daar uw hulp weer bij nodig.

Een mooi en veilig 2020!

Konrad Wilthagen
Operationeel Expert
Team Leijdal

[the_ad_placement id="artikel-bottom-ad-banner-onder-het-artikel"]