De Reeshof ook hartveilig?

0
112

Elke week krijgen in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand!!!

Vaak in en om het huis.

 

Een groot gedeelte van deze mensen overlijdt helaas!!!

Maar…………Vele slachtoffers kunnen gered worden!!!

 Wanneer binnen 6 minuten na het ontstaan van een hartstilstand het slachtoffer wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd, stijgt het aantal overlevenden aanzienlijk. Daarom beijvert de Stichting AED Tilburg zich om ook de Reeshof op te delen in  6 minutenzones: een gebied waarbinnen een AED, een apparaat om een stroomstoot te geven die het hart weer op gang kan brengen en voldoende deskundige hulpverleners aanwezig zijn. In grote gedeeltes van de Reeshof zijn inmiddels de 6-minuten-zones gerealiseerd of is de Stichting samen met de bewoners daarmee aan de slag. In 2014 zijn de reeds aanwezige AED’ s niet minder dan 23 keer opgeroepen waarbij diverse keren voor een geslaagde reanimatie..

Ook uw woonomgeving willen we hartveilig maken. De Stichting probeert dit te realiseren in samenwerking met de wijkraad en bewoners.

Maar….dat kunnen we niet zonder U !!!

 Deze apparaten moeten worden aangekocht, onderhouden en bediend.

 Daarom doen we een beroep op u als wijkbewoners.

Bent u via uw werk, b.v. als BHV-er, opleiding of anderzijds in het bezit van een certificaat reanimatie en AED-bediener? Meldt u dan aan als hulpverlener via de site www.aedtilburg.nl U vindt daar een button “word vrij- williger en red levens”

Wilt u helpen, maar bent u nog niet gecertificeerd? Geen nood: onder dezelfde button is het mogelijk zich aan te melden voor een cursus. Tijdens zo’n cursus leert u hoe u buurtbewoners met een hartstilstand kunt proberen te redden.

Wilt u mee werken om het systeem op te realiseren als lid van de wijkprojectgroep  te onderhouden  als het gerealiseerd is, neem dan contact op met de manager van de Stichting AED Tilburg..

DUS DOEN !!!

Samen met u kunnen wij de wijk hartveilig maken en houden!!

 Hebt u behoefte aan verdere informatie?

Kijk op de site:  www.aedtilburg.nl

www.hartstichting.nl

www.6minuten.nl

mail naar:         info@aedtilburg.nl

Bel naar:           06-51905536, Piet van Erp, manager Stichting AED Tilburg.

Mede namens uw wijkraad en Contour de Twern

Piet van Erp

Manager

Tel: 06-51905536

e-mail: p.van.erp@ziggo.