Bodemonderzoek naar verdachte objecten Reeshofweide

0
137

Start werkzaamheden op maandag 1 februari 2016

In het gebied Reeshofweide (tussen de Donge, Wilhelminakanaal, Burgemeester Letschertweg en Langendijk) vindt vanaf 1 februari een bodemonderzoek plaats naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven die niet zijn gesprongen. De gemeente Tilburg voert dit onderzoek uit vanwege de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Tijdens het vooronderzoek zijn enkele verdachte objecten in de bodem gevonden. Het is mogelijk dat een aantal van deze verdachte objecten restanten zijn van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het bodemonderzoek en de bijbehorende werkzaamheden worden gecontroleerd uitgevoerd. Dit betekent dat de
werkzaamheden géén gevaar vormen voor omwonenden en de directe omgeving.

Werkzaamheden
In de week van 1 februari 2016 starten de werkzaamheden om de mogelijke explosieven op te sporen. Deze werkzaamheden duren tot medio maart 2016. Een gecertificeerd opsporingsbedrijf voert de opsporingen en onderzoeken uit. Een deskundige stelt vervolgens vast of het gevonden object een explosief is, of bestaat uit een ongevaarlijke soort bodemvreemd materiaal.
Het kan voorkomen dat er explosieven worden gevonden waarvoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Wij stellen u in dat geval via een bewonersbrief of bijeenkomst hiervan op de hoogte.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marc Houter van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer
013 542 86 87 en per e- mail via marc.houter@tilburg.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Hans Smulders van de opsporingsdienst. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 20033584 of per e- mail via hans@bomsaway.nl.