Geplaatst op 23 maart 2012 om 06:35 uur door Redactie Focus op Reeshof.

Legoland vestiging in Tilburg?

Als het aan TROTS ligt wel.

Nederland krijgt er mogelijk een groot pretpark bij. De Merlin Entertainments Group onderzoekt of ze in Nederland een Legolandpark kan openen.Ons land ligt lekker centraal en bovendien spelen veel kinderen met Lego. Regiodirecteur Kees Klesman zegt in het AD dat er een locatie nodig is die centraal ligt en goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer. 

In Tilburg hebben wij enkele gebieden die voor een dergelijke ontwikkeling ruimte kunnen bieden. Te denken valt aan het gebied van de Groene Kamer aan de zuidkant van de stad nu dit plan op losse schroeven is komen staan door financiële problemen. Ook zou het gebied aan de noordzijde van de stad waar in 2009 de mall gepland stond een geschikte locatie kunnen zijn. 

Tilburg is geschikt als locatie vanwege de goede bereikbaarheid, ook vanuit België en Duitsland. Ook past een vestiging van LEGOLAND in Tilburg in de visie van de leasure boulevard zoals deze is ontwikkeld in de regionale samenwerking in Midden-Brabant.  Daarnaast zou een dergelijke ontwikkeling erg goed zijn voor de Tilburgse werkgelegenheid en economie. 

Bovenstaande leidt voor de TROTS-fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennis genomen van de interesse van Merlin Entertainments Group om een vestiging van LEGOLAND te openen in Nederland?
  2. Is het college bereid in contact te treden met Merlin Entertainments Group om de mogelijkheden van een vestiging van LEGOLAND in Tilburg te onderzoeken en de resultaten hiervan te overleggen aan de gemeenteraad? Zo ja, op welke termijn verwacht u  de resultaten te kunnen rapporteren? Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

 

Joost van Puijenbroek

 

UW MENING TELT

Wat vindt u van het doorgaan van Palm Parkies ?

Breng stem uit