VVD steunt begroting 2019

0
93

Algemene beschouwing begroting 2019
Spreektekst VVD fractievoorzitter Maarten van Asten

Voorzitter de VVD is tevreden met deze begroting. Blij dat er een aantal verantwoordelijkheden genomen worden. We hebben als gemeente Tilburg een financiële positie die het mogelijk maakt dat we deze verantwoordelijkheden kunnen nemen en dat we juist mooie dingen kunnen realiseren.

We hebben namelijk een verantwoordelijkheid om niemand zonder zorg te laten zitten. In de begroting is de ambitie te zien om niet alleen het niveau van de zorg in Tilburg te garanderen, maar ook om dit te verbeteren, met maatwerk en sturen op impact. Hierbij neemt Tilburg en de VVD de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we nu niemand in de kou laten staan. En door juist nu te innoveren en investeren in het sociaal domein willen we voorkomen dat we dat over een aantal jaar deze mensen wél in de kou zouden moeten laten staan.

Voorzitter, zoals u van de VVD mag verwachten blijven wij aandacht hebben voor de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Ook nu zien wij op het gebied van veiligheid een grote uitdaging in de combinatie veiligheid en zorg bij personen met verward gedrag. De 10 punten aanpak moet worden geëvalueerd. Waarbij we zaken die werken voortzetten en dingen die niet werken stoppen. Daarnaast mogen we de ogen niet sluiten voor georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde aanpak.

Voorzitter, we pakken onze verantwoordelijkheid in de dorpen en wijken op door ervoor te zorgen dat gemeente Tilburg Schoon Heel Groen en Veilig wordt en blijft. Dat doen we bij de mensen in de buurt, en met de mensen in de buurt. Ik zal het hier nogmaals herhalen men moet de komende jaren in de straat kunnen zien dat er werk van gemaakt is! Niet alleen vóór de Tilburgers maar vooral mét de Tilburgers. Dat past helemaal bij onze liberale gedachte.

In het kader van Schoon: goed dat door de wethouder, mede op verzoek van de VVD is toegezegd dat er een heldere discussienota wordt opgesteld waarin scenario’s en voorstellen worden uitgewerkt voor het vaker ophalen van GFT in de zomermaanden.

Wat betreft het ‘heel maken’ van de gemeente. De ontwikkeling van de grote projecten zorgt voor een enorme boost. Maar daar zit ook grote zorg van de VVD. Ja wij willen doorontwikkelen en ja wij willen de gemeente completer én mooier maken, maar dat wel binnen bestaande budgetten. De voortdurende grove overschrijdingen van de budgetten bij deze projecten zijn de VVD een doorn in het oog. Gelet op de toezeggingen van vorige week hebben we vertrouwen dat het college de noodzakelijke verbeteringen doorvoert, maar zullen dat zoals ook al eerder aangegeven scherp in de gaten houden.

Als het gaat om de mobiliteit in de binnenstad, dan deelt de VVD de mening dat we sluipverkeer uit de binnenstad moeten weren. Sluipverkeer zorgt voor overlast en dat willen we beperken. Het vergroten van het voetgangersgebied draagt daar volgens ons echter niet aan bij. We vragen ons af wat het beoogde doel van het college is, en op welk beleid dit is gebaseerd.

Naast overlast door sluipverkeer is woonoverlast in het afgelopen jaar met bijna 67% gestegen. Overlast van panden, verpaupering, het aantal meldingen is enorm toegenomen. De VVD vraagt aan dit college wat zij daaraan gaat doen? Is zij bereid om meer integraal te handhaven en woonoverlast als thema beet te pakken om zo aan de voorkant van de problematiek te komen? Als Tilburgers gelukkig willen zijn moeten ze ook minder overlast ervaren. Handhaving en toezicht is daarbij cruciaal!

Voorzitter we nemen onze verantwoordelijkheid om volop werk te maken van energie voor de toekomst. Dat is immers heel hard nodig. En dat gaan we niet doen door te strooien met allerlei subsidies. Nee, we gaan zeer gericht een deel van ons spaargeld inzetten om Tilburgers te helpen die energie van de toekomst mogelijk te maken. En dat ook nog op zo’n manier dat ons spaargeld niet opgaat, maar weer netjes teruggaat naar onze spaarrekening. Dus Duurzaam, óók financieel.

Als het gaat om wonen, gaan we naast verduurzaming ook inzetten op meer betaalbare sociale huurwoningen en het middeldure huursegment. En voorzitter, we gaan, met wethouder Dusschooten voorop, eindelijk werk maken van goede huisvesting van arbeidsmigraten.

Als het gaat om cultuur zijn investeringen in het Museumkwartier van belang. Deze gaan wat ons betreft verder dan alleen het aanpakken van het Dröge pand. Denk hierbij aan een betere verbinding tussen de Spoorzone/Centrum en het Museumkwartier. Kunstenaars zijn zelfstandige ondernemers en behandelen we daarom graag gelijkwaardig aan ondernemers in andere sectoren.

Ondernemers zijn van groot belang in de samenleving om alle uitdagingen aan te kunnen. Ook die van Tilburg. Daarom wil de VVD dat er de komende maanden concrete stappen gezet worden om Wijkervoort en Zwaluwbunders te realiseren. De stad moet in haar vestigingsklimaat blijven investeren. Een ondernemend Tilburg, dat is waar de VVD voor staat.

Voorzitter, om gezond en gelukkig in Tilburg te zijn zien we iedereen graag genieten van zijn of haar sport. Het college is bezig met de sportvisie van Tilburg waarin we gezamenlijk kunnen dromen over sport. Samen met de stad wordt dit uitgewerkt en de VVD ziet dit met vertrouwen tegemoet. Wij willen de wethouder echter twee belangrijke zaken meegeven. Ten eerste zien we nu al verschillende behoeftes van verenigingen om door te groeien. In sommige gevallen is dat ook simpelweg niet langer houdbaar. De VVD vraagt zich af hoe de wethouder hier naar kijkt en wat hij daaraan gaat doen nog voordat we een sportvisie hebben? Ten tweede zien we graag nog een verbetering in de ambitie voor topsporters en topsportevenementen. Wij vragen de wethouder hier om topsporters in Tilburg te ondersteunen, topsportevenementen naar Tilburg te halen en Tilburg niet alleen een ‘stad van makers’ te laten zijn, maar ook een ‘stad van sporters!’.

Voorzitter de VVD neemt haar verantwoordelijkheid om samen met dit college, de oppositie en de stad de uitdagingen aan te pakken om ervoor te zorgen dat men gezond en gelukkig is in Tilburg.