Vragen VVD omtrent disfunctioneren Taskforce

0
37

Hedenochtend nam de VVD-fractie kennis van het nieuwsbericht op de website www.omroepbrabant.nlomtrent het (dis)functioneren van de Taskforce Midden Brabant. Dit (dis)functioneren van de Taskforce Midden Brabant kwam aan het licht door het uitlekken van een vertrouwelijk verslag van een topoverleg van december 2014. In dit overleg zou onder meer door de burgemeester van Tilburg gesteld zijn dat de Taskforce te weinig resultaten boekt en andere ambities zou moeten hebben.

Tevens zou er sprake zijn van een informatiegebrek binnen de instanties. Zo heeft de Politiechef geen inzicht in de werkzaamheden van de recherche. En, hij weet dus niet wat wel en niet opgepakt is door de recherche. Daarnaast zou de Politiechef zich ook niet kunnen vinden in de werkwijze en ambities van de Taskforce. Hij is immers van mening dat wietkwekerijen opgerold dienen te worden, terwijl het aanpakken van de zware criminaliteit de hoofddoelstelling is van de Taskforce. Een en ander lijkt dus niet met elkaar te corresponderen.

Het niet boeken van resultaten van de Taskforce en onduidelijkheid binnen de instanties over de werkwijze en doelstellingen van de Taskforce dragen niet bij aan een veiliger Brabant. Immers, voor een veilig Brabant is het noodzakelijk dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat het geld dat uitgegeven wordt aan veiligheid goed besteed wordt en daadwerkelijk leidt tot goede resultaten. Uit het uitgelekte verslag blijkt niet dat dit op dit moment gebeurt.

De VVD-fractie stelt derhalve de volgende schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013.

  1. Waarom is de gemeenteraad nog niet geïnformeerd over het (dis)functioneren van de Taskforce?
  2. Hoe kan het dat de Taskforce op dit moment weinig resultaten boekt?
  3. Wat dient naar de mening van de burgemeester de ambitie van de Taskforce te zijn, nu hij zich niet kan scharen achter de huidige ambities van de Taskforce?
  4. Hoe kan het dat instanties het zicht totaal kwijt zijn op de werkwijze van de Taskforce vanwege informatiegebrek?
  5. Hoe kan het daarnaast dat de ambities van de Politiechef en de ambities van de Taskforce uiteenlopen?
  6. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een dergelijk belangrijk vertrouwelijk verslag uitlekt?
  7. Is het college voornemens aangifte te doen wegens het uitlekken van dit verslag?
  8. Is het college bereid het verslag met de gemeenteraad te delen en daarnaast een bijeenkomst te plannen waarin de Taskforce geëvalueerd wordt en bekeken wordt hoe de Taskforce daadkrachtig kan optreden?

 Namens de VVD-fractie,

Naomi de Kort