Voorbereiding bestemmingsplan Stadsrand Dalem Noord

0
184

Inloopavond op woensdag 30 maart tussen 19.00 uur en 20.30 uur

Voor Stadsrand Dalem Noord wordt een bestemmingsplan gemaakt om 380 eengezinswoningen met tuin (grondgebonden woningen) mogelijk te maken. Het gaat om het gebied dat wordt omsloten door de Burgermeester Letschertweg, Middeldijkdreef, Renesselaan en Dalemdreef. Om u als omwonende hierover te informeren wordt er op woensdag 30 maart een inloopavond gehouden over dit bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan.

De gemeente nodigt u mede namens de ontwikkelaar AM uit voor deze inloopavond op:

woensdag 30 maart 2016
tussen 19.00 uur en 20.30 uur Locatie: Basisschool de Boemerang (Aula)

Rijperkerkstraat 2, Tilburg

U kunt binnenlopen om de plannen te bekijken op een tijdstip dat het u schikt. Medewerkers van de gemeente Tilburg en vastgoedontwikkelaar AM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Omschrijving plan

Het gebied Stadsrand Dalem Noord biedt ruimte aan 380 woningen met tuin. Er is een mix gepland van rijwoningen, twee onder één kapwoningen en vrijstaande woningen. In het midden van het gebied komt een langwerpige buurtpark met speelvoorzieningen (zie kaartje op achterzijde).

Tijdens de inloopavond krijgt u informatie over het plan en er zijn tekeningen en plattegronden die een indruk geven hoe het hele gebied eruit gaat zien. U ziet dan waar de woningen kunnen worden gebouwd, waar toegangswegen komen en waar openbaar groen komt.

Vervolg

De binnengekomen reacties worden verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt naar verwachting in april 2016 door het college vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd en kunt u uw zienswijzen kenbaar maken. U ontvangt hierover nadere informatie via een bewonersbrief.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Mia Verhoef of Xander de Boer van de gemeente Tilburg. Zij zijn tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummers resp. 013 542 8647 en 013 542 9354 en per e-mail mia.verhoef@tilburg.nl of xander.de.boer@tilburg.nl.