Voorbereidende werkzaamheden nieuwbouw Stadsrand Dalem

0
102

Vanaf maandag 20 februari worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor nieuwbouwplan Stadsrand Dalem. Het gaat hier om bodemonderzoeken (zogenaamde sonderingen) om te kunnen bepalen hoe de nieuwe woningen gefundeerd moeten worden. De werkzaamheden duren enkele dagen en zijn voor het carnavalsweekendweer klaar.

Locatie
De werkzaamheden vinden plaats op het stuk dat is ingesloten tussen de Burgemeester Letschertweg, Dalemdreef, Soerendonklaan en de singel.

Vervolg
De resultaten en gegevens uit de onderzoeken zijn nodig voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. De verwachting is dat eind dit jaar gestart gaat worden met het bouwrijp maken van deze locatie.

Meer informatie
Hebtunogvragenoverdezebrief,dankuntucontactopnemenmetNielsSuijkerbuijkvandegemeente. Hijis bereikbaar via telefoonnummer 013 – 542 83 81 en via e-mail niels.suijkerbuijk@tilburg.nl.