Voor Tilburg stelt vragen over Koningsdag in Tilburg

0
65

Zij vindt het vreemd dat een organisatie uit Den Bosch deze dag gaat organiseren.

Geacht college,

U heeft het initiatief genomen Koningsdag een dag te maken door, voor en met Tilburgers. Daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee! Echter, lazen wij in de digitale versie van het Brabants Dagblad van 02-01-2017 ) http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/artishock-mag-koningsdag-in-tilburg-organiseren-1.6804010) dat er een bedrijf uit Den Bosch dit evenement mag gaan organiseren. Dat was wat ons betreft geen goede binnenkomer voor 2017, dat is immers door Bosschenaren!

Voor Tilburg is er van overtuigd dat er voldoende en uitstekende Tilburgse bedrijven zijn die dit zouden kunnen organiseren. En omdat de Tilburgse bedrijven bij ons ook écht de voorkeur hebben. In eerdere vragen van ons hierover geeft u aan ook altijd de voorkeur te geven aan bedrijven uit Tilburg. Dat heeft ons bewogen om de volgende vragen te stellen om daarover meer helderheid te krijgen:

1. Op wat voor manier worden deze voorstellen beoordeeld en kunnen wij deze voorwaarden ergens (openbaar) terug vinden?
2. Wie beoordeelt of beoordelen de ingekomen voorstellen?
3. Wat heeft de doorslag gegeven bij de keuze voor dit bedrijf uit Den Bosch?
4. De gemeente Tilburg heeft zelf ook een eigen afdeling voor evenementen, wie krijgt nu welke verantwoordelijkheid voor Koningsdag 2017?
5. Op wat voor manier worden de Tilburgers betrokken bij de besluitvorming van de invulling van Koningsdag 2017?
6. Bent u bereid om ook alle Tilburgers een stem te geven in de besluitvorming over de invulling van Koningsdag? En waarom wel of niet?
7. Geeft u bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een Tilburgse ondernemer?

Wij hopen dat door bovenstaande vragen er geen onduidelijkheden meer ontstaan over hoe keuzes voor Tilburgse bedrijven worden gemaakt.

Namens het team van Voor Tilburg,

Linda Oerlemans