Tilburgse stichting Herpetofauna organiseert groot internationaal symposium

0
219

Op 6 en 7 oktober organiseert stichting Herpetofauna die gevestigd is in de Reeshof te Tilburg in samenwerking met Edupet in Veenendaal het allereerste, internationale koningscobra symposium.

De koningscobra; een flagship species voor de conservatie van tropische regenwouden.

De koningscobra (Ophiophagus hannah) is een zeer imposante slang. Het is niet alleen de grootste gifslang ter wereld, maar ook een roofdier dat cruciaal is in het evenwicht van de ecosystemen waarin deze soort voorkomt. Daarbij vormt de cobra een belangrijke schakel in de biodiversiteit.

De wetenschappelijke naam van de koningscobra vertaald als “slangeneter” en wordt beschouwd als voedselspecialist die het inderdaad vooral gemunt heeft op andere slangen, maar een aantal populaties doen zich ook tegoed aan grotere hagedissen als varanen.
De koningscobra jaagt primair overdag en heeft een vrij actieve levensstijl. Door hun hoge mate van alertheid wordt er ook intelligentie toegeschreven aan de koningscobra. Hoewel het lastig is om termen als intelligentie te gebruiken bij dieren, spreekt het gedrag van de koningscobra wel tot de verbeelding.

De koningscobra kent een groot verspreidingsgebied dat loopt van Zuid China tot de Indonesische eilanden helemaal tot in India en de Filipijnen. De soort houdt van dicht begroeide bosrijke omgevingen , maar wordt ook aangetroffen in open grasland en bewoonde gebieden. Ze voelen zich goed thuis in water en kunnen goed zwemmen. Helaas worden veel van de natuurlijke leefgebieden steeds meer bewoond of gecultiveerd door mensen waardoor de koningscobra steeds meer terrein verliest en het IUCN de soort als kwetsbaar heeft aangemerkt in het volledige verspreidingsgebied. Grote problemen zijn het verlies van de natuurlijke habitat en het onnodig doden van de dieren.

Ondanks de internationale bezorgdheid rondom de status van de koningscobra is er nog maar weinig bekend over het natuurlijke gedrag. Veel onderzoek en samenwerking binnen de wetenschappelijke wereld is noodzakelijk voor het uitzetten van een strategie voor het behoud van de soort op langere termijn.

Een zeer belangrijke schakel hierbij is het radio telemetrisch onderzoek dat nu plaatsvindt in delen van het verspreidingsgebied. Deze data leveren achtergronden over de behoeften van de soort en de migratie patronen, hetgeen cruciaal is voor correct management van de natuurlijke habitat.

Wegvallen van koningscobra’s in een ecosysteem heeft veelal catastrofale gevolgen gezien het feit dat ze andere soorten in balans houden. Verlies van deze dieren zou kunnen leiden tot het ineenstorten van ecosystemen die ook voor mensen uiterst belangrijk zijn.

Daarom is de koningscobra een flagship species en moet symbool staan voor het voortbestaan van de tropische regenwouden in Zuid-oost Azië.

In recente jaren is het bekend geworden dat het gif van slangen gebruikt kan worden voor de productie en ontwikkeling van nieuwe “humane” medicijnen. Ook het gif van de koningscobra kent dergelijke toepassingen, met name als krachtige pijnbestrijder is het gif zeer toepasbaar. Meer onderzoek zullen echter meerdere toepassingen tonen en nieuwe inzichten geven voor het onderzoek naar gif in andere soorten. Tijdens het symposium wordt hier ook bij stilgestaan en uiteen gezet hoe er geholpen kan worden bij de financiering van dit extreem belangrijke onderzoeksveld.

De koningscobra is een werkelijk majestueuze diersoort en maakt al eeuwen lang deel uit van de cultuur van vele landen in het verspreidingsgebied. Het is een soort die we gewoonweg niet kunnen en mogen verliezen. Tijdens het twee daagse symposium wordt getracht de bezoeker te informeren over de wijze waarop er wordt gewerkt deze soort te beschermen en kunnen wetenschappers, data uitwisselen en daarmee hun werk bespoedigen.

Nu is de tijd om ervoor te zorgen dat de soort niet extreem bedreigd zal worden , of erger, zal uitsterven.

Dit symposium is bijzonder om meerdere redenen, niet alleen is het de eerste keer dat een dergelijk evenement in Nederland wordt georganiseerd maar ook de sprekers zijn van naam en faam, zo zullen Dr Bryan Grieg Fry (Australië ), Dr Matt Goode (US), Mark O’Shea (GB), Romulus Whitaker (India) , Dr Joe Wasilewski (US) en Gowri Shankar (India) allen aanwezig zijn en deze sprekers zijn oa bekend van hun tv documentaires voor de BBC, national geographic, animal planet en discovery.

Naast deze mensen zijn er nog eens 15 sprekers vertegenwoordigd uit binnen en buitenland.

Kaarten voor het symposium zijn verkrijgbaar via ; www.kingcobrasymposium.com

Meer info over het werk van stichting herpetofauna vind u op; www.stichtingherpetofauna.com