Tijdelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne Stedelijk beheeroverleg woensdag 7 september 2022 van 19.00 tot 20.30 uur

0
437

De gemeente vangt momenteel ruim 450 vluchtelingen uit Oekraïne op in Tilburg, verdeeld over vijf locaties.
Hier kunnen de vluchtelingen de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot rust komen. De verschillende
doelgroepen zijn zoveel mogelijk verspreid over deze locaties om hierin een goede balans te krijgen.

Beheeroverleg
Om u als omwonende goed te informeren over alle ontwikkelingen en activiteiten organiseert de gemeente
een beheeroverleg. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners,
wijkraden, wijkagenten, boa’s, ContourdeTwern en Monoma (beheer opvanglocaties) over de gang van zaken
rondom de opvang. Het doel van dit overleg is het bespreekbaar maken van uiteenlopende zaken, zoals de
leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Zo houden we elkaar goed op de hoogte over
zaken die spelen.

Het was onze bedoeling om per opvanglocatie een beheeroverleg op te starten. Vanwege het lage aantal
aanmeldingen is echter besloten om een beheeroverleg voor alle opvanglocaties te organiseren. Dit stedelijk
overleg vindt plaats op:

Woensdag 7 september 2022
Van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Stadhuis Tilburg, Stadhuisplein 130 in Tilburg
U kunt zich melden bij de receptie.
Aanmelden stedelijk beheeroverleg

Wilt u deelnemen aan het beheeroverleg? Stuur dan uiterlijk woensdag 31 augustus 2022 een e-mail aan
oekrainecrisis@tilburg.nl. Geef in uw mail aan met hoeveel personen u wilt komen en waar u woont.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar heeft u toch een vraag? Mail deze dan naar
oekrainecrisis@tilburg.nl en dan ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

Meer informatie
Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die geen betrekking
hebben op de opvanglocatie, kijkt u dan voor meer informatie op www.tilburg.nl/oekraine.
Voor vragen over de opvanglocatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen de locatiemanager van de
gemeente Tilburg. De locatiemanager is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-29681196 en
per e-mail oekrainecrisis@tilburg.nl.