Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen voormalige basisschool De Heerevelden in Reeshof

0
869
klas van de maand Bs. Heervelden, foto archief Focus op Reeshof


Informatiebijeenkomst woensdag 13 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur.


Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft besloten om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen
op te vangen in de voormalige basisschool De Heerevelden aan de Giekerkstraat 57 in Tilburg. Dit gebouw is in
eigendom van de stichting Kinderopvanggroep. Het gaat om de opvang van zo’n 80 vluchtelingen. Er kan mogelijk nog voor gekozen worden om de locatie niet in te zetten voor vluchtelingenopvang maar voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen.

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de opvanglocatie aan de Giekerkstraat 57 nodig is. Om het gebouw klaar te maken als opvanglocatie vinden er eerst de noodzakelijke werkzaamheden plaats en worden bijhorende controles voor veilig gebruik uitgevoerd. De nodige vergunningsprocedures om het pand als
opvanglocatie te kunnen gebruiken start de gemeente op korte termijn op.

Verantwoordelijkheid nemen
Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel
inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten
hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen
voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Vanzelfsprekend neemt ook de gemeente
Tilburg haar verantwoordelijkheid om deze mensen in nood te helpen door onder andere opvangplekken
beschikbaar te stellen. Op deze plekken kunnen de vluchtelingen de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot
rust komen.

Naast de opvang in de voormalige basisschool Heerevelden gaat de gemeente Tilburg ook andere locaties
gereed maken voor de opvang van vluchtelingen.

Informatiebijeenkomst
Mocht u nog vragen hebben over de opvanglocatie dan bent u van harte welkom op het informatiemoment.
Deze vindt plaats op:

Woensdag 13 april 2022

Van 19.00 tot 20.30 uur

Locatie: Wijkcentrum Heyhoef (zaal Havanna)

Kerkenbosplaats 2 in Tilburg

Aanmelden informatiemoment
Als u gebruik wilt maken van het informatiemoment, stuur dan uiterlijk dinsdag 12 april 2022 een email aan

oekrainecrisis@tilburg.nl
. Graag in uw mail naast de opvanglocatie ook aangeven met hoeveel personen u wilt
komen.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar heeft u toch een vraag? Mail deze dan naar
oekrainecrisis@tilburg.nl
en dan ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

Meer informatie
Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die geen betrekking
hebben op de opvanglocatie, kijkt u dan voor meer informatie op de pagina
www.tilburg.nl/oekraine.

Voor vragen over de opvanglocatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Agnes Spierings van de
gemeente Tilburg. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 013549 54 10 en per email: oekrainecrisis@tilburg.nl