Snoeiwerkzaamheden Dongevallei Marlestraat

0
92

Start werkzaamheden op maandag 11 januari 2016

De afgelopen jaren is er minder aandacht besteed aan het onderhoud van de inhammen van de Dongevallei aan de Marlestraat. Met ‘inhammen’ worden de groenstroken tussen de woningen met huisnummers 7 /9, 15/17, 23/ 25, 31/33 en 39/41 bedoeld. De gemeente gaat aan deze inhammen groot onderhoud plegen om het straatbeeld te verbeteren.

In de loop der tijd zijn inhammen van de Dongevallei door verschillende bewoners gebruikt om persoonlijke eigendommen te plaatsen. Wij willen u verzoeken uw eigendommen die in de Dongevallei staan (zoals bijvoorbeeld trampolines) voor 31 december 2015 te verwijderen. De gemeente wijst u erop dat het niet is toegestaan om hier persoonlijke eigendommen in te zetten. Deze groenstroken zijn onderdeel van de Dongevallei en beschermd natuurgebied. Het is daarom niet toegestaan om de Dongevallei te betreden, er in
te zwemmen, varen of vissen.

Werkzaamheden
Een deel van de bomen en struiken worden door Brouwers groenaannemers gerooid om het zicht naar het water in de Dongevallei weer te herstellen. Tevens wordt aansluitend het hekwerk vernieuwd. Daarbij worden poorten in het hekwerk gemaakt, waardoor het terrein beter toegankelijk wordt om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het wordt geen permanente toegang om het gebied te betreden.
De werkzaamheden duren een aantal dagen tot een week, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de straat voor een deel afgesloten. Uw woning blijft bereikbaar. Voor het in- en uitrijden van materieel worden beperkte verkeersmaatregelen ingesteld. Deze zijn te herkennen aan de pionnen en het bord ‘werk in uitvoering’.

Mogelijke overlast
Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige (geluids-)overlast ervaren. De werkzaamheden vinden plaats tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janna Kuiper van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 98 03 en per e- mail janna.kuiper@tilburg.nl.

U kunt tevens contact opnemen met Bert van Hooft. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 82 64 en
per e-mail bert.van.hooft@tilburg.nl