HET THERESIALYCEUM BOUWT AAN DE TOEKOMST VAN MORGEN

0
95

Het Theresialyceum is een dynamische school met een prima sfeer, bruisende activiteiten en constant fraaie resultaten. Het gebouw kon echter wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Dit schooljaar verbouwen we daarom ingrijpend. De lange zijvleugel is al volledig gestript en de nieuwe gevel komt 3 meter naar voren, hierdoor worden alle lokalen veel ruimer. Ook wordt een extra gymzaal gebouwd en komt er een grote kantine bij, de leerlingenraad is de inrichting al aan het uitzoeken.

De grotere lokalen geven (letterlijk) meer ruimte voor differentiatie in de klas. Het onderwijsconcept stond al voor veel maatwerk: uniek blijft de driejarige brugperiode met een uitgebalanceerd systeem van keuzevakken en begeleidingslessen. We dagen leerlingen uit om te ontdekken wat ze kunnen, bijvoorbeeld Grieks, Latijn, Informatica of Spaans. Natuurlijk zijn combinaties mogelijk, zoals tijdelijke versterking wiskunde en tegelijk als keuzevak Chinees. Tot het examenjaar biedt het Theresia verrijkingsmodules: Cambridge English, 3D-printing, film & fotografie, debat etc. Hoogbegaafden kunnen een deel van hun lessen vervangen door eigen projecten. Voor iedereen zijn er volop culturele activiteiten zoals cursussen drama of mode, het schoolorkest, koor of popbandjes. Alle extra activiteiten komen op het Theresia Testimonium: een certificaat voor alle leerlingen dat zij kunnen inzetten bij de toelating tot het hoger onderwijs.

De saamhorigheid is groot en de sfeer is uitstekend. Dat blijkt ook uit de leerling- en oudertevredenheid (zie schoolkompas.nl). De toelatingseisen zijn hetzelfde als bij alle scholen in de regio.

 

Sfeerproeven kan volop op de Open Avond op donderdag 18 februari van 17.00 tot 21.30 uur. En ook al ligt een deel van het schoolgebouw dan nog echt open, we zullen u zeker niet in de kou laten staan. Er komt een overkapte galerij naar de tijdelijke lokalen en de soep staat klaar. Na de zomer verwelkomen we de nieuwe lichting leerlingen graag in ons gemoderniseerd gebouw!