Helpende hand voor vluchtelingen op tweede ‘Wat-kan-ik-doen markt’ bij Peerke Donders

0
33

Tilburgs volkslied wordt gezongen in Syrisch, Somalisch en Afghaans

Tilburg, 4 december 2015

Op zondag 13 december om 13.00 uur begint de tweede ‘Wat-kan-ik-doen-markt’ in het Peerke Donders Park in Tilburg-Noord. Op deze markt die tot 16.00 uur duurt kunnen de inwoners van Tilburg en de omliggende dorpen diensten en hulp aanbieden aan de vluchtelingen. Op hun beurt bieden vluchtelingen tijdens de markt ook allerlei diensten aan. Door liefst 5.000 zelfgemaakte hapjes te serveren geven ze daar letterlijk een voorproefje van.

Lijkt de opzet sterk op de eerste ‘Wat-kan-ik-doen-markt’ op 4 oktober, tijdens de tweede markt komt nog meer nadruk te liggen op de cultuur die vluchtelingen meebrengen. Het Tilburgse volkslied wordt gezongen in het Syrisch, Somalisch en Afghaans. De organisatie van de markt hoopt dat ook veel autochtone Tilburgers aanwezig zijn om het Tilburgs volkslied in het Tilburgs en het Nederlands mee te zingen.

Een groep Syrische vluchtelingen uit Tilburg treedt op met een gelegenheidszangkoor. Bijzonder is het optreden van een vluchtelingenband van professionele vluchtelingenmusici uit Syrië en Irak. De vier musici bespelen gitaar, accordeon en viool. Een ander optreden wordt verzorgd door het Tilburgse jongerenkoor St. Lucas. Op het repertoire staan kerstliederen in het Nederlands en het Engels. De koorleden boden zelf aan iets voor vluchtelingen te willen doen.

De tweede ‘Wat-kan-ik-doen-markt’ wordt georganiseerd omdat de eerste met 600 bezoekers zo’n groot succes was. Door zowel Nederlanders als vluchtelingen werd de wens uitgesproken om nog een keer zo’n markt te houden. De markt richt zich in het bijzonder op hulp bij het leren van de Nederlandse taal en hulp bij het integreren. Maar alle andere vorm van hulp zijn ook welkom. Het Peerke Donders Museum is gevestigd aan de Pater Dondersstraat 14.

De ‘Wat-kan-ik-doe-markt’ is een initiatief van de Stichting Petrus Donders, van de Stichting Nieuwkomers & Vluchtelingenwerk Brabant Centraal en het Ronde Tafelhuis. De markt wordt georganiseerd om twee redenen. De vluchtelingen die nu massaal naar Nederland komen hebben gewoon hulp nodig; hun eerste tijd in Nederland/Midden-Brabant ze kunnen het niet alleen af. De tweede reden is de bereidheid die er onder de Nederlanders is om vluchtelingen te helpen.

De markt staat open voor alle particulieren en voor alle organisaties die vluchtelingen willen helpen. Denk aan wijkraden, scouting, buurtschappen, KBO’s, vrouwenorganisaties, de Zonnebloem, werkgevers, scholen. Meer informatie is te verkrijgen bij Tijmen Bergen, coördinator Peerke Donders Park. info@peerkedonders.nl. 06-242098182, www.peerkedonders.nl.