Handhavingsacties in uw wijk

0
299

Extra parkeercontrole M-buurt Reeshof

Handhavingsacties in uw wijk

Om het wonen en leven voor iedere bewoner zo prettig mogelijk te houden, wordt door de handhavers van de gemeente gelet op diverse zaken. Denk daarbij aan de top vijf ergernissen in Tilburg zoals parkeeroverlast, vuil op straat en hondenpoep. Daar waar nodig wordt er gehandhaafd. De handhavers zijn dan ook steeds meer zichtbaar aanwezig in de wijk. De gemeente heeft gesignaleerd dat er in de M-buurt van de Reeshof vaak half op het trottoir geparkeerd wordt. In de wet is vastgelegd dat dit niet is toegestaan. Daarom gaat de gemeente extra parkeercontroles uitvoeren.

Handhaving

Alhoewel wij de verbazing met betrekking tot de controle begrijpen, hopen wij ook op begrip vanuit ons standpunt om te handhaven. Er zijn omwonenden en gebruikers van het trottoir die hierover melden. De gemeente is verplicht om aan handhavingsverzoeken te voldoen. Het handhaven op deze overtredingen komt voort uit een besluit van de raad om actiever te gaan handhaven op de grootste irritaties in de stad. Hierover zijn bewoners op verschillende manieren bevraagd en is parkeeroverlast als één van de belangrijkste onderwerpen naar voren gekomen. De gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) handhaven op deze regels die onder andere vermeld staan in de Wegenverkeerswet en de APV.

Parkeren half op het trottoir

Het half parkeren van uw auto op het trottoir veroorzaakt niet alleen overlast, maar hierdoor kan ook schade ontstaan aan het openbaar gebied. Heel af en toe wordt het half parkeren op het trottoir tijdelijk toegestaan, maar dan alleen in straten waar het trottoir ook breed genoeg is om dit te doen. We moeten immers een breedte van 1,20 meter overhouden voor gebruikers. Als deze ruimte er is en we weten dat deze straat in de nabije toekomst word heringericht dan bekijkt de gemeente of het mogelijk is om hier tijdelijk half op het trottoir parkeren toe te staan. Op dit moment is dit niet het geval. Auto’s van bewoners die verkeerd geparkeerd staan krijgen eerst een waarschuwing. Na deze waarschuwing volgt een boete. Op een dergelijke overtreding van het half parkeren van uw auto op het trottoir staat een boete van € 90. Naast het boetebedrag moet er ook nog € 7 administratiekosten worden betaald.

Parkeren op de rijbaan

 

In uw wijk is er voldoende ruimte om te parkeren op de rijbaan, daarom worden er geen extra parkeerplaatsen aangelegd. In een gebied waar een 30km/u zone geldt, zoals in uw wijk, is parkeren op de rijbaan toegestaan. Hierdoor mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan of de doorgang belemmerd worden voor bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten. Ook moet het mogelijk blijven om een inrit te verlaten. Deze geparkeerde auto’s kunnen een positief effect hebben op het verlagen van de snelheid in de straat.

Belangrijke rol

 

Naast de handhavers heeft ook u een belangrijke rol in het schoon en veilig houden van uw eigen leefomgeving. Enerzijds door het naleven van de wet- en regelgeving. Anderzijds door het melden van overlast via 14 013 en het aanspreken van bewoners die (parkeer)overlast veroorzaken. U kunt zelf een steentje bijdragen door op eigen terrein te parkeren of de auto op de rijbaan te parkeren. Zo werken we samen aan een leefbare en veilige wijk.

 

Meer informatie

 

Voor verdere vragen op opmerkingen kunt u contact opnemen met Chantal van Raak van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013-542 84 16 en per e-mail chantal.van.raak@tilburg.nl.