Buurtonderzoek aangaande invulling voor het terrein achter het Bavelpark

0
453

Op initiatief van bewoners gaat ContourdeTwern (Sjef van der Klein), WonenBreburg (Theo Leijten) en de gemeente Tilburg (Christina Rademacher & Marjo van Velthoven) op zoek naar een invulling voor het terrein
achter het Bavelpark. Wij vinden het belangrijk dat de behoeftes en wensen van alle omringende buurtbewoners mee worden genomen in het besluit. Daarom gaan ze binnenkort bij mensen op bezoek in de straten: Bakkumstraat, Bavelpark, Biggekerkestraat, Bloemendaalstraat, Boxmeerstraat, Broekhuizenstraat en Brouwershavenstraat.

In deze straten gaan ze langs om kort een buurtonderzoek te doen naar de behoeftes en wensen. Ook gaan ze
kijken naar buurtinitiatieven die er al zijn en bewoners vragen of ze bereid zijn om zelf een rol te nemen in het beheer en onderhoud van het terrein. Door middel van een vragenlijst proberen wij hier inzicht in te krijgen.
Dit zal allemaal aanbod komen tijdens de huisbezoeken. Deze zullen plaatsvinden op de woensdagavonden.

Als u geen behoefte heeft aan een huisbezoek of de woensdagavond niet schikt of vragen hebt, kunt u per mail
contact opnemen: sjefvanderklein@contourdetwern.nl

Tot ziens
Betrokken bewoners, ContourdeTwern, WonenBreburg en de gemeente Tilburg