Verzoek burgemeester Weterings om filmpjes en andere getuigenverklaringen omtrent ongeregeldheden in Tilburg West

0
429
new vuelto

In de loop van de zondagmiddag is er op onder meer Facebook een oproep onderschept door de politie om in ‘opstand te komen’. Op diverse plekken in onze stad zijn vanaf ongeveer 19:45 uur vernielingen aangericht en is er geweld gebruikt tegen politieambtenaren.  Tevens zijn 3 journalisten / fotografen belaagd.
Er is één persoon voor medische behandeling naar het ziekenhuis overgebracht.
Een ander triest dieptepunt vormen de vernielingen aan de eigendommen van ondernemers.  Ondernemers die het nu al ontzettend zwaar hebben om het hoofd boven water te houden.

Stuur filmpjes of verklaringen
Er zijn afgelopen avond en nacht 18 personen aangehouden en de verwachting is dat er meer aanhoudingen zullen volgen.
Er circuleren veel filmpjes over de gebeurtenissen.
De politie ontvangt deze graag evenals andere informatie.
Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .
Aan onze inwoners en ondernemers die schade hebben geleden, wordt opgeroepen om aangifte te doen.

Tevens doet de burgemeester een dringend beroep op alle inwoners om geen gehoor te geven aan nieuwe oproepen om de straat op te gaan en dergelijke oproepen ook niet verder te verspreiden. Dat geldt ook voor de oproep voor samenkomst vanavond in diverse stadsdelen.