Vervangen bomen Witbrant-Oost

0
71
Avondvierdaagse 2008 door Witbrant Oost Reeshof

Update werkzaamheden
In de wijk Witbrant-Oost worden 69 bomen vervangen. Een deel van deze bomen staat dicht op de erfgrens. Een ander deel van deze bomen is dood of heeft een lage toekomstverwachting. Eind november 2020 bent u over deze werkzaamheden geïnformeerd.

Werkzaamheden tot nu toe

Brouwers Groenaannemers is woensdag 2 december 2020 gestart met het verwijderen van de laatste bomen en de wortels van de bomen die begin 2020 zijn verwijderd. Daarna is VolkerWessels aan de slag gegaan met het verleggen van de datakabel om ervoor te zorgen dat de nieuwe bomen een goede plaats hebben om te groeien. Tot 19 januari 2021 mocht er niet aan datakabels gewerkt worden, zodat het thuiswerken en het
thuisonderwijs tijdens de lockdown zonder problemen door kon gaan. Daarom zijn de werkzaamheden helaas wat vertraagd. Inmiddels zijn de datakabels verlegd.

Update

Vanwege het winterse weer kan Brouwers Groenaannemers niet verder met het planten van de nieuwe bomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de week van 22 februari weer opgepakt kunnen worden en ongeveer half maart zijn afgerond. Als laatste vindt er in heel Witbrant-Oost een controle plaats om te zorgen dat alles weer netjes wordt achtergelaten.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Sjors Heefer van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 84 34 en per e-mail sjors.heefer@tilburg.nl.
Voor algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met Anouk Bedaux van de gemeente. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 97 24 en per e-mail anouk.bedaux@tilburg.nl.
___________________________________________________________________________________________