Openbare vogelexcursie op 7 mei

0
102
Diesens broek Focus op Reeshof Tilburg

In de Nationale Vogelweek 2017 (6 t/m 24mei) organiseert de Vogelwerkgroep KNNV-afd. Tilburg een openbare vroege vogelwandeling in het Diessens broek.
Waar: tussen Diessen, Biest-Houtakker en Haghorst
Datum: zondag 7 mei, 7.00 uur.
Vertrek: Wegkruising Kanaaldijk-Vossenhol, Biest-Houtakker
Aanmelden en informatie: In verband met een beperkt aantal deelnemers graag aanmelden via b.a.r.akkermans@planet.nlDeelname is gratis.

Nu de landinrichting ‘de Hilver’ is afgerond heeft zich in het Diessens broek een geweldig vogelgebied ontwikkeld.
De overbemeste bovenlaag is geheel afgegraven en de eertijds rechtgetrokken beek De Reusel meandert weer in zijn oude bedding. Hierdoor is een prachtig, nat beekdal ontstaan. Het dal was al rijk aan weidevogels, maar nu broeden er nog veel meer. We zien er buitelende Kieviten, baltsende Graspiepers, de Grutto laat zich regelmatig horen en ook de Watersnip komt hier tot broeden.
Ervaren vogelkenners van de vogelwerkgroep KNNV afd. Tilburg, nemen u graag mee voor een wandeling van ± 4 km door het Broek.
Warme kleding (’s morgens vroeg kan het nog fris zijn) en een verrekijker zullen het kijkgenot verhogen.

Namens de KNNV-afd. Tilburg:
Marie-Cécile van de Wiel, secretaris.
013 – 5436541