Leo XIII-prijs 2015 uitgereikt

0
66

Stimuleringsprijs voor student Fontys Academie voor Beeldende Vorming

De derde editie van de Leo XIII-prijs is gewonnen door Davey Schoute. Hij kreeg de prijs uit handen van Hanneke Bedaux, voorzitter van Stichting Gastatelier Leo XIII, na de diploma-uitreiking op de Academie voor Beeldende Vorming (ABV) op woensdag 8 juli.

De jury moest kiezen uit drie genomineerden, naast Davey Schoute (tevens genomineerde Jacques de Leeuw Prijs) waren dat Karlijn Vlaardingerbroek en Michelle Verscheijden.

De jury schreef over het werk van Davey Schoute:

“In het werk van Davey worden bepaalde kunstenaarshoudingen getest. Het werk kenmerkt zich door vaak onalledaagse verbanden te leggen tussen kunst en sport. Davey zet situaties op scherp, hij creëert een omgeving die heel precies is ingericht en waarbij voor de deelnemers strikte regels gelden, maar waarbij de uitkomst volledig ongewis is. Dat de uitkomsten niet op voorhand vast staan blijkt ook tijdens de opening van de eindtentoonstelling. In de warme loods neemt hij plaats in het door hem zelf vormgegeven spel. Het speelveld is tot in detail overdacht en afgewerkt. In het zwart gekleed stapt hij zijn eigen vastomlijnde format binnen. Niemand lijkt te weten wat de uitkomst van het spel zal zijn. De enige spelregel die we als toeschouwer ontwaren is dat Davey alleen vanuit het kader links vooraan mag werpen op het omkaderde vlak op de muur. Het duurt even voordat het voor iedereen duidelijk wordt dat hij via dat vlak de vaas – die rechts voor in het kader op een sokkel is geplaatst – indirect om wil werpen.

Na vele worpen – die vaak raak zijn maar door de zachtheid van de kleine zwarte balletjes toch steeds zonder het beoogde effect -en de uitputting nabij besluit hij dat dit niet het soort performance is dat gaat over uitputting, maar over het heft in eigen hand moeten nemen. Resoluut loopt hij op de vaas af en smijt deze kapot op de grond. Het is aan de toeschouwer om daar betekenis aan te verlenen. Duidelijk is dat Davey ver kan gaan zonder de regie uit het oog te verliezen. Aannames toetsen door ze als vragen te poneren, om die vragen dan uiteindelijk weer bij de toeschouwer te leggen. De toeschouwer die de context verleent, de betekenis geeft of in (bewuste) onwetendheid achterblijft.
Het werk van Davey is strak geregisseerd zonder dat het daardoor zijn onbevangenheid verliest. Hij staat immers open voor elke uitkomst. Davey probeert op geslaagde wijze grip te krijgen op vraagstukken waarmee de hedendaagse kunstenaar geconfronteerd wordt. Om die reden denken we dat hij het Gastatelier LeoXIII zeer productief in kan zetten om een nieuwe analyse aan een toets te onderwerpen. Hij is dan ook de winnaar van de Leo XIII-prijs 2015!”

Leo XIII Prijs
Davey mag voor een periode van vier maanden, van januari t/m april 2016, werken en wonen in Gastatelier Leo XIII aan de Leo XIII straat in Tilburg. Hij krijgt een werkbudget voor het doen van onderzoek en het realiseren van nieuw werk en woont in die periode gratis in de woonruimte van het gastatelier. De werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie en gedocumenteerd in een online publicatie.
Met de Leo XIII-prijs wil stichting Gastatelier Leo XIII een jonge kunstenaar helpen zijn weg te vinden in de beroepspraktijk, door hem/haar binnen een professionele setting te laten werken aan onderzoek en het maken van een publieksgerichte presentatie van zijn werk. Gastatelier Leo XIII doet dit samen met de ABV en diverse partners. In Gastatelier Leo XIII kan deze ontwikkeling zich direct op een hoog niveau inzetten.

Jury

De jury bestond dit jaar uit Maartje Korstanje, beeldend kunstenaar, Marinke Marcelis, kunstenaar (/filosoof) en docent aan ABV, en namens Gastatelier Leo XIII Wilma Diepens, werkzaam voor Expertisecentrum Kunst & Vormgeving AKV|St.Joost en sinds 2008 lid van de werkgroep van het gastatelier.