Koolhovenlaan – nieuwe schoolzone Koolhovenlaan

0
392

Start werkzaamheden maandag 9 januari 2017

De afgelopen periode is volop gewerkt aan de realisatie van de Koolhovenlaan. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden voor de komende weken kan vanaf maandag 9 januari de weg richting de Reeshofweg in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment is de weg in twee richtingen open voor alle verkeer en gaat ook de bus rijden. Dit betekent dat het ter hoogte van de school aanzienlijk drukker wordt met verkeer. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan voor de kinderen met doorgaand verkeer en busverkeer wordt het gebied rondom de school ingericht als een 30 kilometer per uur zone en komen alle parkeerplaatsen aan de Koolhovenlaan ter hoogte van de school te vervallen. Samen met OBS Koolhoven en Kinderopvang Koolhoven vraagt de gemeente u als bewoner en/of ouder een bijdrage te leveren aan een veiligere schoolzone. In deze brief meer informatie.

Ontwerp

Hieronder het ontwerp van de nieuwe schoolzone: zie ook www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Toelichting ontwerp

Het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp is de veiligheid van de kinderen. Samen met verkeerskundigen, OBS Koolhoven, Kinderopvang Koolhoven, de wijkraad en enkele ouders is een zo optimaal mogelijk ontwerp gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het gebied én ook gevolgen voor de ouders die hun kinderen dagelijks naar OBS Koolhoven en/of Kinderopvang Koolhoven brengen en ophalen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat alle parkeervakken ter hoogte van de school aan de Koolhovenlaan verdwijnen. Dit is nodig, omdat het niet wenselijk is dat kinderen in en uit de auto stappen langs een doorgaande en zeker in de ochtendspits drukke weg. Ook het oversteken van de weg tussen de twee kruispunten is niet mogelijk. Er komen vijf zebrapaden ter hoogte van de kruisingen met de Vreeswijkstraat en Zelhemstraat waar kinderen kunnen oversteken. De zebrapaden maken het oversteken veiliger en overzichtelijker. Er komt een stevige haag tussen het voetpad en de rijbaan ter hoogte van de school, zodat daar niet overgestoken kan worden.

De kruisingen komen verhoogd te liggen op een plateau, waardoor de snelheid van het verkeer geremd wordt. De tekst ‘schoolzone’ op de weg benadrukt de aanwezigheid van kinderen.
Vanaf de Vreeswijkstraat komt een verbinding voor voetgangers naar het schoolplein. Zie pijl op het ontwerp.

Uiteraard blijft het mogelijk om kinderen met de auto naar OBS Koolhoven en/of Kinderopvang Koolhoven te brengen. Het schoolplein aan de oostzijde is voor halen en brengen geopend tussen 8.00 en 8.45uur, tussen 14.00 en 14.45uur en tussen 16.30 en 19.00uur.

In het kader van de veiligheid van alle kinderen vragen wij u ook namens OBS Koolhoven en Kinderopvang Koolhoven om uw kind zo veel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te brengen. Met de aanpassingen in het gebied wordt dit nog veiliger. Wij rekenen op uw medewerking.

Wegwerkzaamheden vanaf maandag 9 januari 2017 tot en met vrijdag 3 februari 2017 (fase1 )

Zodra de Koolhovenlaan open gesteld wordt voor doorgaand verkeer richting de Reeshofweg is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de parkeervakken langs de beide zijden van de Koolhovenlaan ter hoogte van de school. De ingangen van de OBS Koolhoven en Kinderopvang Koolhoven blijven in deze fase gewoon bereikbaar. Ten zuiden van de weg gaat de aannemer aan de slag met het opruimen van zijn ketenpark. Op deze plek komt een tijdelijke omleidingsroute voor het doorgaand verkeer. Deze omleidingsroute is nodig om de Koolhovenlaan ter hoogte van de school in te richten.

Wegwerkzaamheden vanaf maandag 6 februari tot en met vrijdag 24 februari 2017 (fase 2)

Zodra de omleidingsroute voor het verkeer over het ketenpark gereed is, start de aannemer met de reconstructie van de Koolhovenlaan op het gedeelte voor de school. De ingangen van de OBS Koolhoven en Kinderopvang Koolhoven blijven in deze fase bereikbaar.

Wegwerkzaamheden fase 3 (vrijdag 24 februari tot en met maandag 6 maart 2017)

De meest ingrijpende aanpassing vindt plaats op het kruispunt met de Vreeswijkstraat. Om de overlast voor het verkeer te beperken is ervoor gekozen deze werkzaamheden in de carnavalsvakantie-week uit te voeren. Tijdens deze fase is er tijdelijk geen doorgaand verkeer over de Koolhovenlaan mogelijk én rijdt de bus niet.
De Kinderopvang Koolhoven, die in deze carnavalsweek is geopend, is te voet te bereiken vanaf Koolhoven West (via de Vreeswijkstraat). Met de auto is de Kinderopvang Koolhoven deze week alleen te bereiken via de rotonde Reeshofweg en de nieuwe Koolhovenlaan. Ook de woningen in Koolhoven Buiten zijn in deze week alleen via deze zijde bereikbaar.

Mogelijke overlast

U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Als het kruispunt met de Vreeswijkstraat wordt aangelegd (tijdens fase 3) is Kinderopvang Koolhoven lastiger te bereiken. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Afvalcontainers

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie

Een nadere uitwerking van de tijdelijke verkeersmaatregelen en bovenstaande fasering is ook te vinden op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden.

Hebt u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Niels Suijkerbuijk van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoon 013 542 83 81 of via mail niels.suijkerbuijk@tilburg.nl.