Ketelhavenstraat in relatie tot werkzaamheden Dongewijkdreef

0
208
ketelhavenstraat Reeshof

Afgelopen juli heeft u een brief ontvangen over de werkzaamheden in de Ketelhavenstraat. Daarin stond dat er
onvoldoende budget was om de Ketelhavenstraat anders in te richten. De straat zou wel nieuw asfalt krijgen en
de rotonde op de Kijkduinlaan zou worden vernieuwd. Wij hebben veel bezwaren ontvangen en de gemeente
heeft de mogelijkheden nogmaals bekeken. Er is besloten om extra budget vrij te maken zodat we alsnog de
Ketelhavenstraat kunnen aanpassen.
Het ontwerp
Het gedeelte van de straat vanaf de Kamerikstraat tot aan de rotonde van de Kijkduinlaan (Ketelhavenstraat 21
t/m 31) wordt ingericht als woonstraat. Dit betekent dat het asfalt verwijderd wordt en er bestrating voor
terug komt. Het gedeelte tussen de Kamerikstraat en de Campenhoefdreef wordt ingericht als een fietsstraat.
Fietsers hebben hier voorrang, auto’s zijn te gast en moeten hun snelheid aanpassen. Vanaf de kruising
Kamerikstraat richting Campenhoefdreef wordt de straat eenrichtingsverkeer.
Ook komt er meer groen. Door het planten van meer groen kan het regenwater bij hevige regenval via deze
plantvakken beter de bodem inzakken. Hiermee wordt het riool minder belast en wordt droogte tegengegaan.
Ook warmt groen in de zomer minder snel op dan bestrating. Door het nemen van deze maatregelen is de
straat voorbereid op het veranderend klimaat.
Werkzaamheden
Aannemer Gebr. Van Kessel Wegenbouw is bezig met
werkzaamheden aan de Dongewijkdreef en omgeving en gaat ook de
Ketelhavenstraat aanpassen. Het is nog niet bekend wanneer de
uitvoering in de Ketelhavenstraat plaats gaat vinden. Wilt u op de
hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden in de bouwapp. U krijgt
dan actuele informatie over de planning van de werkzaamheden,
afsluitingen en bereikbaarheid. Bij wijzigingen in de planning, de
verkeerssituatie of andere bijzonderheden krijgt u automatisch
bericht. Onder het kopje “contact” in kunt u ons eenvoudig een
berichtje sturen.
U kunt de app downloaden via www.kessel.nl/app of scan de QRcode.
U volgt de werkzaamheden éénvoudig door het project
“Dongewijkdreef Tilburg” als “favoriet” aan te vinken.
Scan de QR-code voor de Bouwapp

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan niet geparkeerd worden in de straat. Daarvoor rekenen wij op uw begrip.
Mogelijke overlast
Tijdens de werkzaamheden kunt u enige overlast ondervinden, zoals geluid, trillen, stof. De aannemer probeert
de overlast tot een minimum te beperken.
Afvalcontainers
De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn
via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij
elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Willems van de gemeente. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 -29 66 67 51 en per e- mail jeroen.willems@tilburg.nl
Ook kunt u contact opnemen met Nancy Sins van de gemeente. Zij is bereikbaar via e-mail
nancy.sins@tilburg.nl.
_______________________________________________________________________________________