Dinsdag 24 januari inloopavond a.s. tussen 19.30 – 21.30 uur inloopavond flexwonen Bijsterveldenlaan Reeshof

0
150
Flex woningen Bijsterveldenlaan

Dinsdag 24 januari a.s. organiseren WonenBreburg en de gemeente Tilburg een inloopavond over de komst van
102 tijdelijke woningen bij de Bijsterveldenlaan. De avond vindt plaats in Sportclub ́t Zand (Bijsterveldenlaan 1)
en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Tijdens de avond zijn de ontwerpen van het gebouw te zien, informeren
wij u over de besluitvorming en procedures die gaan komen en kunt u al uw vragen kwijt aan de aanwezige
collega’s van WonenBreburg en de gemeente Tilburg. U kunt tijdens deze avond binnenlopen op een moment
dat u het meest schikt.
De afgelopen maanden zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de klankbordgroep. In de klankbordgroep
zitten vertegenwoordigers van de wijkraad, omwonenden, organisaties uit de directe omgeving, de gemeente
en WonenBreburg. Aan de hand van de gesprekken met de klankbordgroep zijn de plannen verder uitgewerkt.

Ontwerp
Het gebouw bestaat uit drie en vier bouwlagen met studio ́s, twee- en driekamerappartementen. Op de
begane grond een beheerdersruimte met een gemeenschappelijke ontmoetingsplek en een fietsenstalling. Er
komen circa 78 parkeerplaatsen bij het gebouw.


Waarom tijdelijke appartementen?
Tilburg groeit. Samen met de woningcorporaties staat de gemeente voor de grote uitdaging om voldoende
nieuwe woningen te realiseren. Omdat er weinig bouwplannen zijn voor 1- en 2- persoonshuishoudens willen
we daarmee een inhaalslag maken. Op diverse locaties in de stad komen daarom flexwoningen. Dat zijn
tijdelijke gebouwen met kleine, sociale huurappartementen die maximaal 15 jaar blijven staan. Op
www.tilburg.nl/flexwonen vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over flexwonen.

Wie gaan er wonen?
De toekomstige bewoners van het tijdelijke appartementencomplex aan de Bijsterveldenlaan bestaat uit een
mix van ongeveer 40% Oekraïense ontheemden/statushouders en 60% andere spoedzoekers (jongeren uit de
directe omgeving die nog thuis wonen, gescheiden ouders, afgestudeerden en kenniswerkers). De bewoners
worden niet toegewezen op basis van inschrijfduur, maar worden geselecteerd op basis van motivatie. Zij
kiezen er bewust voor om in dit project te willen wonen.
]Er zal veel aandacht zijn voor de integratie en het goed laten landen van de groep statushouders/Oekraïense
ontheemden. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende instanties zoals Vluchtelingenwerk of het
Refugee team. WonenBreburg is verantwoordelijk voor het beheer van de woningen.

Vervolgproces
De inloopavond is onderdeel van de omgevingsdialoog. Uw vragen en opmerkingen worden (zonder uw naam)
vastgelegd in een verslag en bij de verdere besluitvorming meegenomen. Tijdens de avond zijn er ook
reactieformulieren aanwezig om uw reactie achter te laten.
Begin februari 2023 neemt de gemeente een beslissing over de flexwoningen bij de Bijsterveldenlaan. Voor de
bouw is een omgevingsvergunning nodig. Die gaat kort daarna ter inzage. Afhankelijk van het verloop van de
vergunningsprocedure start de bouw waarschijnlijk rond het derde kwartaal van 2023. De bouwtijd is erg kort,
de woningen worden kant-en-klaar geleverd. Eind 2023 kunnen de nieuwe bewoners hun intrek nemen.

Meer informatie?
Heeft u vragen over het project? Neemt u dan gerust contact op met conceptontwikkelaar Karin Travella van
WonenBreburg . Zij is bereikbaar via flexwonen@wonenbreburg.nl of bel (088) 496 0000. Vermeld bij het
versturen van een e-mail het onderwerp “Bijsterveldenlaan”.
Hebt u vragen over de besluitvorming of de vergunningsprocedure, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stijn van de Kerkhof van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-5428592
of via stijn.van.de.kerkhof@tilburg.nl