Wijkraad Reeshof en verkiezingsavond Hete Hangijzers in Reeshof

0
142
bende van de Reeshof
bendevandereeshof

Uitnodiging Verkiezingsdebat Reeshof op 7 maart 2022

Wat is úw heetste hangijzer?” 

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart in het vooruitzicht, wordt iedere stemgerechtigde binnen de gemeente Tilburg in de gelegenheid gesteld van zich te laten horen.  In dit verband hopen wij als Wijkraad Reeshof ook van ú te mogen horen en bieden we u daartoe de gelegenheid om op maandag 7 maart in debat te gaan met afgevaardigden van de fracties in basisschool De Grote Beemd.

 

Het Verkiezingsdebat ‘Hete Hangijzers’ zal worden geleid door Richard Engelfriet en de organisatie ligt in handen van Wijkraad Reeshof.  

U wordt van harte uitgenodigd om tijdens deze voor Reeshof belangrijke avond de voor u meest heikele onderwerpen, uw ‘hete hangijzers’, in het vuur te gooien en deze aan een stevige dialoog met de aanwezige kandidaat gemeenteraadsleden te onderwerpen. Dit is dé gelegenheid om hen uw vragen en hete hangijzers voor te leggen. 

 

Het debat wordt interactief door de debatleider gehouden en gedurende het debat kan het publiek ‘’inbreken” met vragen en/of opmerkingen. 

 

De avond zal er als volgt uitzien: 

19.30 uur: Inloop met koffie en thee 

20.00 uur: Opening door Richard Engelfriet 

Pitch door elke politieke partij, Debatrondes, Vrije ronde  

21.45 uur: Afronding  

22.00 uur: Sluiting 

 

Locatie: Basisschool De Grote Beemd

Dalemdreef 21

Tilburg 

 

Om goed zicht te krijgen op de voor u belangrijkste zaken die binnen uw directe woonomgeving en/of het in een breder verband binnen Reeshof leven, vragen wij u ter inventarisatie en bundeling deze alvast kenbaar te maken en ons toe te sturen. Het liefst vergezeld van een korte toelichting. 

 

Via de bekende mediakanalen houden we u  vervolgens op de hoogte van de voortgang met betrekking tot uw meest ingebrachte onderwerpen en daarmee de inhoud van het debat. 

 

Wij ontvangen uw vragen en/of hete hangijzers graag uiterlijk op 28 februari via hangijzer@wijkraadreeshof.nl

 

In verband met de indeling van de ruimte en de nog steeds geldende 1,5 meter regel, vragen wij u vriendelijk om even door te geven of u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen. U kunt dit sturen naar hangijzer@wijkraadreeshof.nl 

 

Reeshof laat u horen op 7 maart 2022!