Collectie bij Willem II – Go Ahead Eagles op zondag 16 april 2017.

0
118

Willem II Tilburg is meer dan voetbal en steunt maatschappelijke projecten doelen.
Stichting Tess kan al jaren rekenen op de warme steun van Willem II Tilburg en haar supporters. Ook dit jaar heeft Willem II Tilburg stichting Tess de mogelijkheid geboden om de collecteren. Dit zal gebeuren op zondag 16 april 2017 a.s. voorafgaand aan de wedstrijd Willem II – Go Ahead Eagles. Bij de ingang van alle vakken zullen wachtlijstouders en vrijwilligers collecteren. Stichting Tess bestaat dit al TIEN jaar. In die jaren heeft zij al meer dan 110 kinderen te therapie aan kunnen bieden. De therapie wordt door geen enkele zorgverlener vergoed. De resultaten zijn echter groots zodat veel ouders voor hun kind deze kans ook willen. Helpt u mee! Stel dat alle Willem II supporters bij de collecte in het prachtige Koning Willem II stadion eens € 1.00 per persoon zouden doneren dan zou stichting Tess zomaar een volgend kind op de wachtlijst de therapie aan kunnen bieden. Het zou prachtig zijn als dit zou lukken en dat speaker in het stadion deze opbrengst bekend kan maken.

Over stichting Tess:
De belangrijkste doelstelling van stichting Tess is om kinderen met het syndroom van Down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar de mogelijkheid te bieden om dolfijn ondersteunende therapie op Curaçao te volgen bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Centre (CDTC). Dit doet de stichting in een organisatie waar zowel bestuur als vrijwilligers gratis hun werkzaamheden doen en de ouders via ouderparticipatie mee helpen om geld op te halen voor alle kinderen op de wachtlijst. Zie voor meer informatie www.stichtingtess.nl